Utvekslingsavtale mellom Københavns Universitet og Det odontologiske fakultet

Tannpleierstudenter har mulighet til å søke om måneds opphold i løpet av 4. semester ved Københavns Universitet gjennom Nordplusavtalen. I 2019 ble det også signert en Erasmusavtale med dette universitetet.

Københavns universitet tar ikke imot utvekslingsstudenter våren 2021 pga corona-situasjonen.

 

Hvem kan søke?

Studenter på bachelorstudiet i tannpleie kan søke. Antall plasser: 2. Minimum 60 studiepoeng kreves for å søke. Normal studieprogresjon for øvrig.

Språk

Undervisningsspråket er dansk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Studentene reiser ut som en del av 4. semester ved tannpleierstudiet og gir normal uttelling i forhold til studieprogresjon.

Hvor lenge varer semesteret?

Studentene reiser på en måneds opphold i vårsemesteret.

Hva koster det?

Studentene søker om støtte fra Nordplus på eget skjema. Dette fås av utdanningsleder.

Bolig

Studentene må selv ordne bolig.

Annet

Som utreisende med støtte fra Nordplus forplikter du deg til å:
- følge studiestedets timeplan
- følge studiestedets reglement
- holde en presentasjon ved utvekslingsstedet om eget studieprogram
- blogge på fakultetets nettsider underveis
- holde en presentasjon om erfaringene fra oppholdet for eget studiekull
- levere en skriftlig rapport til Nordplus
- svare på fakultetets spørreundersøkelse ved hjemkomst

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. september. Slik søker du.

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Danmark

By

København

Nettside

http://www.ku.dk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordplus

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Det odontologiske fakultet

Kontakt

Kjersti Elisabeth Carlsen  k.e.carlsen@odont.uio.no