Utvekslingsavtaler med Københavns Universitet

Viser 1–14 av 14 avtaler
Avtaleeier Nivå Type
Det juridiske fakultet (Profesjonsstudium) (Erasmus+) Profesjonsstudium Erasmus+
Det medisinske fakultet (Profesjonsstudium) (Erasmus+) Profesjonsstudium Erasmus+
Det odontologiske fakultet (Bachelor) (Nordplus) Bachelor Nordplus
Det teologiske fakultet (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Farmasøytisk institutt (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Institutt for helse og samfunn (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for lingvistiske og nordiske studier (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Institutt for medier og kommunikasjon (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Institutt for medier og kommunikasjon (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for statsvitenskap (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Universitetet i Oslo (Bachelor og Master) (Nordlys) Bachelor og Master Nordlys