Utvekslingsavtaler med Københavns Universitet

Viser 1–11 av 11 avtaler
Avtaleeier Nivå Type
Det juridiske fakultet (Profesjonsstudium) (Erasmus+) Profesjonsstudium Erasmus+
Det medisinske fakultet (Profesjonsstudium) (Erasmus+) Profesjonsstudium Erasmus+
Det odontologiske fakultet (Bachelor) (Nordplus) Bachelor Nordplus
Det teologiske fakultet (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Farmasøytisk institutt (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Institutt for medier og kommunikasjon (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for medier og kommunikasjon (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Institutt for statsvitenskap (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Universitetet i Oslo (Bachelor og Master) (Nordlys) Bachelor og Master Nordlys