Utvekslingsavtale mellom University of Lapland og Det juridiske fakultet

Lapplands Universitet har den nordligste beliggenheten i Europa og mye av den faglige tyngden dreier seg blant annet om arktisk forskning og fokus på nordområdene. Universitetet ligger i byen Rovaniemi, hovedstaden i provinsen Lapland, med 58 000 innbyggere.

Dette er en Nordplus-avtale som inngår i et nettverk av juridiske fakulteter i Norden.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Studenter med studierett til bachelorstudiet i demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, som har bestått minst 60 studiepoeng på tidspunktet for utreise.

Studenter med studierett til bachelorprogrammet internasjonale studier (INTER) med fordypning i juss. Studenter på dette studieprogrammet må minst ha avlagt 90 studiepoeng ved utreisetidspunktet.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er finsk og engelsk.

Universitetet tilbyr forskjellige språkkurs i finsk for utvekslingsstudenter.

Hvilke emner kan jeg ta?

For studenter på masterstudiet i rettsvitenskap:

Oversikt over kurstilbudet på fakultetets hjemmeside

Hvert semester det tilbys mange kurs på engelsk.

Følgende kurs er populære blant utvekslingsstudenter: Basics of European Legal Order, Copyright Law, Applied Comparative Law.

For studenter på bachelorstudiet i demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet:

Studenter på dette studieprogrammet kan avlegge frie emner og fordypning innenfor jus, samfunnsvitenskap eller informatikk tilsvarende 30 studiepoeng under utenlandsoppholdet. Tilgjengelige bacheloremner finner du på vertsuniversitetets hjemmesider. Emnevalget må avklares med programkonsulenten på studieprogrammet og vertsuniversitetet.

For studenter på bachelorprogrammet i internasjonale studier (INTER) med fordypning i juss:

Gå på University of Laplands utvekslingsside, helst nederst på siden finner du lenke til emnetilbudet på Det juridiske fakultet, gå på "courses" og deretter "subject studies".

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Vårsemester: begynnelsen av januar til slutten av juli
Høstsemester: begynnelsen av august til slutten av desember

Nøyaktige datoer på fakultetets hjemmeside

Hva koster det?

Studenter på denne avtalen får et eget Nordplus-stipend. Beløpet kan variere fra år til år, avhengig av søkertallene (Nordplus-stipendet pleier å ligge mellom 8 000 og 10 000 kr per semester).

Nordplus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Bolig formidles gjennom DAS (Domus Arctica - Student Housing Foundation).

Universitetet er behjelpelig med å finne bolig. Nærmere informasjon finner du på universitetets boligformidling

Alle studentboliger ligger mellom 400 meter og 3,5 kilometer fra universitetet.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Finland

By

Rovaniemi

Nettside

http://www.ulapland.fi/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordplus

Studienivå

Bachelor og Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet