Utvekslingsavtale mellom Université de Bordeaux III Michel de Montaigne og Institutt for arkeologi, konservering og historie

Avtalen omfatter utveksling av 3 studenter i et halvt år for studier i humanistiske fag og primært historie (se ellers Hvem kan søke).

Hvem kan søke?

Studenter skal ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før avreise og det er krav om karakteren C i snitt i den relevante 80-gruppen. Det kreves gode forkunnskaper i fransk. Studenter i historie vil bli prioritert ved stor søkning.

Språk

Fransk.

Det finnes flere muligheter for intensive språkkurs i Frankrike i forkant av studieoppholdet. Det anbefales sterkt å melde seg på et av disse. Lånekassen gir opp til 15.000 kr i språkstipend til et intensivt språkkurs før semesterstart. Lånekassen har krav vedrørende språkkursenes varighet og antall undervisningstimer for at det er støtteverdig. Informasjon om betingelser for språkstipend finner du på Lånekassens nettsider.

Université de Bordeaux III Michel de Montaigne tilbyr egne språkkurs i juli.

Hvilke emner kan jeg ta?

For å oppfylle kravene til 30 studiepoeng pr. semester må man ta emner tilsvarende 30 ECTS. Egne regler gjelder for masterstudenter.

Hvor lenge varer semesteret?

Studieåret er delt inn i to semester. Høstsemesteret varer fra begynnelsen av september til slutten av januar. Vårsemesteret varer fra begynnelsen av februar til slutten av juni

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet. De slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. Mindre, lokale kopi- eller studentkortavgifter kan forekomme.

Bolig

C.R.O.U.S (Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Sociales) administrerer studentboligene ved Université Michel de Montaigne. Du er selv ansvarlig for å finne bolig, men universitetet har noe informasjon om hvilke muligheter som finnes.

Norske studenter i Frankrike kan søke om økonomisk støtte til bolig gjennom Les Allocations familiales CAF

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Frankrike

By

Pessac, Bordeaux

Nettside

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Institutt for arkeologi, konservering og historie