Utvekslingsavtale mellom Université Jean Moulin Lyon III og Det juridiske fakultet

Universitetet i Lyon ble grunnlagt i 1896. Université Jean Moulin Lyon III ble utskilt som eget universitet i 1974.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er fransk og engelsk (engelsk først og fremst høstsemesteret).

Det vil ikke bli tilbudt et tilstrekkelig antall jussemner på engelsk (dvs. tilsvarende 30 studiepoeng) i løpt av vårsemesteret. Hvis du er avhengig av engelsk undervisning, må du derfor velge høstsemesteret,

Université Jean Moulin Lyon III tilbyr franskkurs for utvekslingsstudenter. Kursene går parallelt med vanlig undervisning.

Hvilke emner kan jeg ta?

De som er avhengig av engelsk undervisning velger emner fra det engelskspråkelige LLM-programemt, de andre kan velge emner fra det franske DEUF-programmet.

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: september til januar
Vårsemester: januar til mai

Eksamensperioder:
Høstsemester: desember og januar
Vårsemester: april og mai

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Universitetet er behjelpelig med å finne bolig. Se international student guide på nettside

websiden til Association Lyon III International finner du informasjon om boligtilbudet.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Frankrike

By

Lyon

Nettside

http://www.univ-lyon3.fr


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet