Utvekslingsavtale mellom Université Jean Moulin Lyon III og Det juridiske fakultet

Universitetet i Lyon ble grunnlagt i 1896. Université Jean Moulin Lyon III ble utskilt som eget universitet i 1974.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er fransk og engelsk.

Université Jean Moulin Lyon III tilbyr franskkurs for utvekslingsstudenter. Kursene går parallelt med vanlig undervisning.

Hvilke emner kan jeg ta?

Studenter som er avhengig av engelsk undervisning velger emner fra det engelskspråkelige LLM-programemt, de andre kan velge emner fra det franske DEUF-programmet (da stort sett blant emnene som blir tilbud i forbindelse med master 1 og licence droit).

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng.

Studenter som avlegger første semester av det engelskspråklige LLM-programmet under utvekslingsoppholdet, kan søke om opptak til selve LLM-programmet rett etter utvekslingssemesteret eller innen 2 år etter utvekslingsoppholdet og dermed oppnå LLM-graden. For det andre semestret av LLM-programmet må det betales skolepenger (ca. 5 000,- EUR).

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: september til januar
Vårsemester: januar til mai

Eksamensperioder:
Høstsemester: desember og januar
Vårsemester: april og mai

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Universitetet er behjelpelig med å finne bolig. Se international student guide på nettside

websiden til Association Lyon III International finner du informasjon om boligtilbudet.

Annet

Fakultetet åpner for at studenter kan erstatte deler/hele 5. avdeling med en LLM-grad (valgemene på 5. studieåret vil i hvert fall kunne erstattes med emnene fra LLM-graden).

LL.M.-graden på Université Jean Moulin Lyon III er i utgangspunktet en såkalt course based LL.M., den vil dermed i utgangspunktet ikke gi fritak for hele 5. avdeling. Studenter som imidlertid ønsker å satse på å erstatte hele 5. studieåret med LLMen har mulighet til å skrive en oppgave (Research Project).

For å kunne erstatte hele 5. studieåret må det inngå en masteroppgave i LLM-graden som tilsvarer oppgaven vår. Om den gjør det vil først vurderes av en faglærer her på fakultetet etter at graden er oppnådd. Vi kan altså ikke garantere på forhånd at den kan erstatte oppgaven her.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Frankrike

By

Lyon

Nettside

http://www.univ-lyon3.fr


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet