Utvekslingsavtale mellom Université Paul Cézanne Aix - Marseilles III og Det juridiske fakultet

Université Paul Cézanne Aix - Marseilles III har sine røtter i Aix helt tilbake til 1409. Nå er universitetet delt i to campus, og jusfakultetet ligger i byen Aix en Provence.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er fransk.

Université Paul Cézanne Aix - Marseilles III tilbyr språkkurs for utvekslingsstudenter. Vanligvis tilbys det også et 20 timers introduksjonskurs i fransk rettsterminologi før semesterstart for ERASMUS-studenter.

Hvilke emner kan jeg ta?

For å se kurstilbudet må du gå inn på denne siden og derfra til "Etudier à l'UPCAM", deretter "Formation" og så til "Etudier à la Faculté de Droit et de Science Politique - Studies at the Faculty of Law"

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Vårsemester: slutten av januar til midten av juni
Høstsemester: begynnelsen av september til slutten av januar

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Utvekslingsstudentene har mulighet til å søke bolig gjennom universitetet, men det er også et stort privat marked. Université Paul Cézanne Aix - Marseilles III anbefaler også å bruke studentsamskipnaden Crous for å finne bolig.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Frankrike

By

Aix en Provence og Marseilles

Nettside

http://www.univ-cezanne.fr


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet