Utvekslingsavtale mellom Université Paul Cézanne Aix - Marseilles III og Det juridiske fakultet

Université Paul Cézanne Aix - Marseilles III har sine røtter i Aix helt tilbake til 1409. Nå er universitetet delt i to campus, og jusfakultetet ligger i byen Aix en Provence.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er fransk.

Université Paul Cézanne Aix - Marseilles III tilbyr språkkurs for utvekslingsstudenter. Vanligvis tilbys det også et 20 timers introduksjonskurs i fransk rettsterminologi før semesterstart for ERASMUS-studenter.

Hvilke emner kan jeg ta?

For å se kurstilbudet må du gå inn på denne siden og derfra til "Etudier à l'UPCAM", deretter "Formation" og så til "Etudier à la Faculté de Droit et de Science Politique - Studies at the Faculty of Law"

Alle Oslo-studenter skal ha et kurs med TD som avsluttes med en skriftlig eksamen. De som reiser ut må derfor bli enige om hvilket fag dette skal være. Ta kontakt med Det juridiske fakultetet i Oslo når fagvalget er bestemt.

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Vårsemester: slutten av januar til midten av juni
Høstsemester: begynnelsen av september til slutten av januar

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Utvekslingsstudentene har mulighet til å søke bolig gjennom universitetet, men det er også et stort privat marked. Université Paul Cézanne Aix - Marseilles III anbefaler også å bruke studentsamskipnaden Crous for å finne bolig.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Frankrike

By

Aix en Provence og Marseilles

Nettside

http://www.univ-cezanne.fr


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet