Utvekslingsavtale mellom Università degli Studi di Firenze og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Università degli Studi di Firenze er i dag blant de 10 største statlige universitetene i Italia, og har mer enn. 60 000 studenter.

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder emner i filosofi, og studenter på bachelor - og masterprogrammet i filosofi har prioritet.

Studenter skal ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før avreise og det er krav om karakteren C i snitt i 80-gruppen.

Språk

Undervisningsspråket er italiensk, og du må ha et nivå tilsvarende B1.

Universitetet tilbyr både online kurs for innreisende studenter og kurs ved Universitetet. For mer informasjon, se Universitetets nettside for Erasmus-studenter

Hvilke emner kan jeg ta?

For å oppfylle kravene til 30 studiepoeng pr. semester må man ta emner tilsvarende 30 ECTS. Egne regler gjelder for masterstudenter.

Bachelorstudenter anbefales å ta filosofiemner lagt til 2. året i bachelorprogrammet.

Masterstudenter kan ta filosofiemner fra både 1. og 2. år i masterprogrammet

Bolig

For info om bolig, se nettsiden for Erasmusstudenter

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Italia

By

Firenze

Nettside

http://www.unifi.it/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk