Utvekslingsavtale mellom Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - Guido Carli (LUISS) og Det juridiske fakultet

Libera Universita Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) Guido Carli ble grunnlagt i 1966. Universitetet er delvis privatfinansiert og ligger flott til sentralt i Roma. LUISS er et lite universitet som holder et høyt nivå gjennom å basere opptaket av sine programstudenter på opptaksprøver. Utvekslingsstudenter må imidlertid ikke gjennom slike prøver.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er italiensk og engelsk.

Universitetet tilbyr språkkurs til utvekslingsstudenter, men det tilbys ingen nybegynnerkurs. Språkkursene starter ca. en måned før semesterstart.

Hvilke emner kan jeg ta?

Oversikt over emneutvalg

Det varierer fra semester til semester hvor mange jussemner LUISS tilbyr på engelsk. Den aktuelle forelesningskatalogen blir ofte publisert rett før semesterstart. Om noen er avhengig av engelsk undervisning er det best om å kontakte LUISS før søknadsfristen for å høre om de vil tilby tilstrekkelig antall med jussemner på engelsk (30 ECTS) det aktuelle semesteret.

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: september til februar
Vårsemester: februar til juli

Eksamensperiode:
Høstsemester: desember til februar
Vårsemester: mai til juli

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

LUISS tilbyr ikke studentboliger. Et eget boligselskap har ansvar for å bistå utvekslingsstudenter med å skaffe seg bolig. Se nettside om bolig

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Italia

By

Roma

Nettside

http://www.luiss.it


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet