Utvekslingsavtale mellom Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - Guido Carli (LUISS) og Institutt for statsvitenskap

Libera Universita Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) Guido Carli ble grunnlagt i 1966. Universitetet er delvis privatfinansiert og ligger flott til sentralt i Roma. LUISS er et lite universitet som holder et høyt nivå gjennom å basere opptaket av sine programstudenter på opptaksprøver. Utvekslingsstudenter må imidlertid ikke gjennom slike prøver, og de må heller ikke kunne italiensk for å dra.

Hvem kan søke?

Studenter på masterprogrammet i statsvitenskap har fortrinn til plassene, men studenter på alle instituttets bachelorprogram, samt andre studenter som ønsker å ta emner innen statsvitenskap oppfordres også til å søke. Søkere må ha avlagt minst 60 studiepoeng ved utreise. Fire studenter kan dra på høsten og to studenter på våren i hvert kalenderår.

Språk

Italiensk og engelsk. Det er mange engelskspråklige emner både på bachelor- og masternivå, og man trenger ikke å kunne italiensk for å dra. Det tilbys intensivkurs i italiensk i september måned. I tillegg tilbys språkkurs gjennom både høst- og vårsemesteret. Kursene er gratis.

Hvilke emner kan jeg ta?

LUISS Guido Carli benytter ECTS studiepoeng slik som UiO, dvs. at 30 ECTS credits er lik 30 studiepoeng ved UiO.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemesteret: September til slutten av desember. Undervsiningen er ferdig i desember. Eksamen holdes i desember, januar og februar. Vårsemesteret: Undervisning fra midten av mars til midten av juni, eksamen fra midten av juni til slutten av juli.

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

LUISS tilbyr ikke studentboliger. Et eget boligselskap har ansvar for å bistå utvekslingsstudenter med å skaffe seg bolig. Se nettside om bolig

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Italia

By

Roma

Nettside

http://www.luiss.it


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Institutt for statsvitenskap