Utvekslingsavtale mellom Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Libera Università Maria SS. Assunta, ofte forkortet til "LUMSA", er et privat universitet grunnlagt i 1938. Universitetet er katolsk orientert og ligger i området ved St. Peterskirken i Roma.

Fédération internationale des instituts d'études médiévales (FIDEM), hvor middelaldermiljøene ved Universitetet i Oslo kollektivt er medlem, arrangerer hvert år et eget diplomstudium i middelalderstudier i Roma. Kurset har til hensikt å gi studenter kunnskap om og erfaring fra arbeid med middelalderhåndskrifter.

Hvem kan søke?

Studiet er beregnet for masterstudenter som allerede er i gang med en mastergradsoppgave innen middelalderstudier. Studiet kan inngå i en mastergrad ved UiO etter nærmere avtale med det enkelte studieprogram.
Diplomkurset godkjennes som 30 studiepoeng på mastergradsnivå ved UiO.

Språk

Engelsk er likestilt med fransk som undervisningsspråk, men i praksis står italiensk alltid sentralt i undervisningen. Det forutsettes at studentene har latinkunnskaper tilsvarende innføringsemnet i latin, slik at de kan bestå en forholdsvis enkel opptaksprøve når de kommer til Roma, men det gis også et oppfriskningskurs i november.
Kjennskap til italiensk er helt nødvendig, selv om et fire ukers innføringskurs blir gitt.

Lånekassen gir språkstipend til intensivt språkkurs før semesterstart med minimum 4 uker varighet. Informasjon om betingelser for språkstipendet finner du på Lånekassens nettsider.

Hvor lenge varer semesteret?

Kurset går fra begynnelsen av oktober til midten av juni.

Hva koster det?

Erasmus-studenter skal ikke betale skolepenger.

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet.

Bolig

LUMSA har noen studentboliger og kan også være behjelpelige med å finne innkvartering i privat hybel eller hos en italiensk familie. Se nettside for erasmusstudenter

Det norske institutt i Roma kan garantere bolig i en leilighet utenfor instituttet for studentene på diplomkurset. Disse bes selv kontakte instituttet for å reservere plass i leilighet så snart de får beskjed om at de er tatt opp på kurset.

Annet

Eventuelle spørsmål om kurset kan rettes til kontaktpersonen for FIDEM, førstelektor Maximo Ruiz, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, e-post: m.j.r.rufino@ilos.uio.no.

Slik søker du

Om universitetet

Land

Italia

By

Roma

Nettside

http://www.lumsa.it/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk