Utvekslingsavtaler med Università degli Studi di Milano

Viser 1–6 av 6 avtaler
Avtaleeier Nivå Type
Fysisk institutt (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for biovitenskap (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (Bachelor, Master og Ph.d.) (Erasmus+) Bachelor, Master og Ph.d. Erasmus+
Institutt for lingvistiske og nordiske studier (Bachelor, Master og Ph.d.) (Erasmus+) Bachelor, Master og Ph.d. Erasmus+
Institutt for statsvitenskap (Master) (Erasmus+) Master Erasmus+
Kjemisk institutt (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+