Utvekslingsavtale mellom Università del Salento og Institutt for arkeologi, konservering og historie

Avtalen omfatter arkeologistudenter på alle nivå.

Laboratoriefacilitetene i Salento er gode og gir såvel bachelor- som masterstudenter muligheter til å få hands on erfaring med behandling av arkeologisk, zoologisk og botanisk materiale samt informatica. Biblioteket er et godt forskningsbibliotek med
tanke på MA-studenter som ønsker å skrive om italiensk arkeologi. Det gis også mulighet til å delta i poenggivende utgravninger under gravesesongene, som normalt strekker seg fra april til oktober.

Salento tilbyr undervisning i undervanns-arkeologi.

Hvem kan søke?

Studenten skal ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før avreise og det er krav om karakteren C i snitt i den relevante 80-gruppen.

Språk

Italiensk og engelsk

Unversitetet i Salento tilbyr poenggivende språkkurs på tre forskjellige nivåer hvert semester.

Bolig

Det finnes studentboliger, men det er ikke plass til alle så mange studenter bor privat. Universitetet er behjelpelige med innkvartering på rimelig hotell ved begynnelsen av semesteret.

Les mer i "Welcome Guide for International Students" på nettsiden for Erasmus students

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Italia

By

Lecce

Nettside

https://www.unisalento.it/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Institutt for arkeologi, konservering og historie