Utvekslingsavtale mellom Università degli studi di Salerno og Institutt for arkeologi, konservering og historie

Universitetet i Salernos moderne historie tok til i 1944, men som lærested har det røtter som strekker seg helt tilbake til 900-tallet.

Etter at universitetet ble et statsuniversitetet i 1968 har studentmassen vokst raskt, og biblioteket huser en av de største boksamlingene i Italia.

I dag består Universitetet i Salerno av 10 fakulteter.

Hvem kan søke?

Avtalen er primært øremerket konserverings-studenter, men studenter fra andre fagområder er også velkomne til å søke.
Er det flere søkere enn plasser til rådighet, blir konserverings-studenter prioritert.

Språk

Italiensk og engelsk.

Ved det humanistiske fakultet er undervisningen overveiende på engelsk

Universitetet i Salerno tilbyr poenggivende italiensk-kurs.

Hvilke emner kan jeg ta?

Avtalen omfatter emner innen konservering og humaniora.

Ta kontakt med Universitetet i Salerno direkte eller IAKHs studieadministrasjon om du ønsker å søke emner utenfor humaniora.

Hva koster det?

Erasmus+-studenter betaler ikke skolepenger til vertuniversitetet.

Du registrerer deg via StudentWeb og betaler ordinær studieavgift til UiO som vanlig.

Utvekslingsstudenter er å regne som UiO-studenter gjennom hele utvekslingsperioden.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Italia

By

Salerno

Nettside

https://web.unisa.it/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Institutt for arkeologi, konservering og historie