Utvekslingsavtale mellom Vrije Universiteit Amsterdam og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet har campus i det syd-østlige Amsterdam, i et av de mest dynamiske og raskest voksende finansdistriktene i Nederland. Vrije Universiteit Amsterdam ble grunnlagt i 1880. 'Vrije' betyr 'fritt' og henspilte på universitetets uavhengighet fra statlig og religiøs innblanding.

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder for studenter som studerer informatikk, biologi og geofag.

Du må ha et karaktersnitt på C for å søke.

Språk

På bachelornivå er undervisningsspråket nederlandsk og engelsk.
På masternivå er undervisningsspråket engelsk.
Masterstudenter må ha en gyldig engelsktest, som IELTS eller TOEFL for å søke.
Språkkrav for utvekslingsstudenter på masternivå

En eventuell engelsktest må være avlagt og resultatene lastet opp i SøknadsWeb innen søknadsfristen 15. september/15. februar.

Informasjon TOEFL test

Informasjon om IELTS test

Hvilke emner kan jeg ta?

Emnetilbud finnes i Faculty of Earth and Life Sciences studieguide. Merk at dette er emner på masternivå.

Universitetet tilbyr emnegrupper i biovitenskap på engelsk for utvekslingsstudenter på bachelornivå. Aktuelle grupper kan være:

See oversikt over emnegruppene

Studenter avtaler med sitt institutt om emner kan brukes som erstatning for emner ved UiO eller frie studiepoeng gjennom forhåndsgodkjenningsprosessen.

Hvor lenge varer semesteret?

  • Høstsemesteret: august til januar 
  • Vårsemesteret: februar til juni

Hva koster det?

Som Erasmus-student må du betale semesteravgift og semesterregistrere deg ved UiO for det semesteret du er i utlandet, men du slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Utvekslingen kvalifiserer normalt til Erasmusstipend.

Her finner du informasjon om hvor mye du kan få i støtte til delstudier i utlandet.

Bolig

Universitetet prioriterer å gi studenthybler til studenter som skal være ved universitetet i et år eller et semester og har et boligkontor du kan søke gjennom.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Nederland

By

Amsterdam

Nettside

http://www.vu.nl/en/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kontakt

MN International (e-post)

Trefftid er onsdager mellom kl. 12 - 15 på MN-studieinfo