Utvekslingsavtale mellom Universiteit Maastricht og Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Universiteit Maastricht (UM) er det yngste universitetet i Nederland (1976) og vokser raskt. UM er kjent for innovativt utdanningssystem, avansert forskning og internasjonal orientering. Mye forskning og utdanning sentrerer seg omkring internasjonale temaer, hvorav europeiske spørsmål står særlig sentralt. Nesten alle UMs programmer blir undervist i engelsk. Miljøet ved universitetet er svært internasjonalt; hver tredje student samt ca. 16% av de ansatte kommer fra andre land.

Mye undervisning foregår i små grupper der studentene har nær kontakt med den vitenskapelige staben. Du får god trening i å skrive og presentere samt delta i diskusjoner.

Dette er en avtale med Faculty of Arts og Social Sciences ved Universiteit Maastricht.

Hvem kan søke?

Studenter på bachelorprogrammene kultur og kommunikasjon (KULKOM) har fortrinn på plassene, men studenter fra andre studieprogrammer ved UiO er også velkommen til å søke. Det er 4 plasser hvert semester.

Språk

Engelsk og nederlandsk. Det kreves at du har 4 eller bedre i engelsk fra videregående skole.

Hvilke emner kan jeg ta?

Du kan kan velge emner fra alle programmene som tilbys ved Faculty of Arts and Social Sciences.

Universiteit Maastricht bruker ECTS for å vekte sine kurs. Du må avlegge 30 ECTS for å få godkjent 30 studiepoeng ved UiO.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemestret: August - slutten av januar. Vårsemestret: Januar - juni.

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale skolepenger eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Universitetet tilbyr studentboliger. I forbindelse med søknaden til universitetet kan du også søke bolig. Prinsippet om førstemann-til-mølla gjelder så det lønner seg å være tidlig ute.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb