Utvekslingsavtale mellom Universiteit van Tilburg og Det juridiske fakultet

Universiteit van Tilburg ligger i byen Tilburg sør i Nederland. Universitetet ble grunnlagt i 1927 og har ca. 12 000 studenter hvorav 7% er internasjonale. Det juridiske fakultetet ved universitetet er ranket som et av de beste i Europa på flere rankinger.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Studenter med studierett til bachelorstudiet i demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, som har bestått minst 60 studiepoeng på tidspunktet for utreise.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er nederlandsk og engelsk..

Universiteit van Tilburg tilbyr språkkurs i nederlandsk for Erasmus-studenter.

Hvilke emner kan jeg ta?

For studenter på masterstudiet i rettsvitenskap:

Utvekslingsstudenter velger blant kursene som blir tilbud i forbindelse med jusstudiene på vertsuniversitetet.

For studenter på bachelorstudiet i demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet:

Studenter på dette studieprogrammet kan avlegge frie emner og fordypning innenfor jus, samfunnsvitenskap eller informatikk tilsvarende 30 studiepoeng under utenlandsoppholdet. Tilgjengelige bacheloremner finner du på vertsuniversitetets hjemmesider. Emnevalget må avklares med programkonsulenten på studieprogrammet og vertsuniversitetet.

Oversikt over emner som er åpne for utvekslingsstudenter

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Vårsemester: midten av januar til midten av juli
Høstsemester: midten av august til slutten av desember

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Universitetet garanterer studentbolig til internasjonale studenter. Se nettside om studentbolig

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Nederland

By

Tilburg

Nettside

http://www.tilburguniversity.nl/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor og Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet