Utvekslingsavtale mellom Universiteit Utrecht og Det juridiske fakultet

Universiteit Utrecht ble grunnlagt i 1636 og er et av de eldste universitetene i Nederland. I 2006 ble Utrecht rangert som det 6. beste universitetet i Europa i følge Academic Ranking of World Universities.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Studenter med studierett til bachelorprogrammet internasjonale studier (INTER) med fordypning i juss. Studenter på dette studieprogrammet må minst ha avlagt 90 studiepoeng ved utreisetidspunktet.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er nederlandsk og engelsk.

Det finnes muligheter for å ta nederlandsk språkkurs.

Hvilke emner kan jeg ta?

For studenter på masterstudiet i rettsvitenskap:

Oversikt over kurstilbudet

For å kunne velge emner fra masterprogrammene krever Utrecht dokumentasjon på engelske språkkunnskaper. Dersom du blir innstilt til en plass til Utrecht kan du ta kontakt med utenlandskonsulenten for å få utstedt en bekreftelse på bakgrunn av engelskkarakteren fra videregående skole.

For studenter på bachelorprogrammet i internasjonale studier (INTER) med fordypning i juss:

Denne studentgruppen velger juridiske emner på bachelornivå. En oversikt over disse finner du på School of Law sin utvekslingsside.

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: begynnelsen av september til begynnelsen av februar
Vårsemester: begynnelsen av februar til begynnelsen av juli

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Det er svært vanskelig å finne en bolig på det private markedet på kort varsel. Universitetet forsøker å organisere bolig for utvekslingsstudenter. Informasjon om hvordan man søker om studentbolig finnes på Universiteit Utrechts nettside om bolig

Vær oppmerksom på at dersom du har akseptert et boligtilbud på studenthjem må du betale for hele perioden (5 måneder) uansett om du flytter ut tidligere.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Nederland

By

Utrecht

Nettside

https://www.uu.nl/en


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor og Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet