Utvekslingsavtale mellom Universidade Católica Portuguesa og Det juridiske fakultet

Universidade Católica Portuguesa ble grunnlagt i 1967 av Den katolske kirken. Católica består av i alt 19 fakulteter og institutter. De viktigste studieretningene er teologi, jus, økonomi, sosialvitenskap og teknikk.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser og prisene for betalingsplassene finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er portugisisk og engelsk (spesielt på masternivå finnes det kurs på engelsk)

Universitetet tilbyr språkkurs i portugisisk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Utvekslingsstudenter kan velge emner fra den fireårige Licenciatura degree

eller fra LL.M.-programmet Law in a European and Global Context

OBS! Ikke alle emner fra LL.M.-graden vil være tilgjengelige for utvekslingsstudenter. Den ansvarlige for programmet vil avgjøre etter en individuell vurdering hvilke emner den enkelte studenten kan velge.

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: september til februar
Vårsemester: februar til juli

Eksamensperiode:
Høstsemester: januar til februar
Vårsemester: juni til juli

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Boligsituasjonen i Lisboa er svært vanskelig. Universitetet anbefaler at man har ordnet bolig før studiestart.

Universitetet har ingen egne studentboliger, men det internasjonale kontoret ved vertsuniversitetet vil gi informasjon om bomuligheter på det private markedet.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Portugal

By

Lisboa

Nettside

http://www.ucp.pt


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet