Utvekslingsavtale mellom Universitat Pompeu Fabra og Det juridiske fakultet

Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Barcelona regnes som ett av Spanias beste universiteter. Universitetet tilbyr et stort og variert utvalg av emner, og fokuset ligger på samfunnsfag som økonomi og jus.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk og spansk.

Universitat Pompeu Fabra tilbyr språkkurs i både spansk og katalansk, se Language Training Program.

Hvilke emner kan jeg ta?

En oversikt over emnetilbudet finner du på Universitat Pompeu Fabras nettside med Academic Information.

Utvekslingsstudenter fra fakultetet kan velge emner fra det 4-årige studieprogrammet i juss (også relevanter emner fra studieprogrammet kriminologi) og 2 emner fra den engelskspråklige mastergraden i European and Global Law.

Hvor lenge varer semesteret?

Studieåret ved UPF er delt inn i tre semester. Hvert semester har 10 uker med undervisning som avsluttes med eksamen.
Semester 1: september - desember
Semester 2: januar - mars
Semester 3: april - juni

Studentene tar vanligvis 20 studiepoeng pr semester, og universitetet anbefaler ikke å ta mer. Hvis du planlegger utveksling til UPF i høstsemesteret kan det derfor være vanskelig å følge normert studieprogresjon.

Bolig

Resa Housing er behjelpelig med å finne bolig for utvekslingsstudenter i Barcelona. For mer informasjon om ulike boligalternativer, se også UPFs nettside for innreisende studenter.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Spania

By

Barcelona

Nettside

http://www.upf.edu


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet