Utvekslingsavtale mellom Universitat Pompeu Fabra og Økonomisk institutt

Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Barcelona regnes som ett av Spanias beste universiteter. Universitetet tilbyr et stort og variert utvalg av emner, og fokuset ligger på samfunnsfag som økonomi og jus.

Dette er en avtale med økonomisk institutt ved Universitat Pompeu Fabra (Faculty of Economic and Business Sciences). Studenter på masterprogrammet i samfunnsøkonomi kan søke på plassene som er 4. års undergraduate nivå ved UPF.

Foto: UPF

Hvem kan søke?

Det tilbys plasser til 2 studenter i ett semester hver (semester 2 og 3 ved UPF) eller 1 student for et helt år, per studieår.

Studenter på et av masterprogrammene i samfunnsøkonomi har førsteprioritet.

Det er ikke mulig å reise ut på avtalen høstsemesteret på grunn av semesterstrukturen.

Språk

Masteremnene undervises på engelsk eller spansk.

Universitat Pompeu Fabra tilbyr språkkurs i både spansk og katalansk, se Language Training Program

Hvilke emner kan jeg ta?

Universitetet tilbyr flere 4-årige bachelorprogrammer innen økonomi. Studenter på masterprogrammet i samfunnsøkonomi kan søke på plassene som er 4. års undergraduate nivå ved UPF. Se informasjon og lenke til emneoversikt på nettsidene til Faculty of Economic and Business Sciences.

Et normalt semester ved UPF (se over) inneholder 20 ECTS, som gir uttelling som 20 studiepoeng ved UiO.

Hvor lenge varer semesteret?

Studieåret ved UPF er delt inn i tre semester. Hvert semester har 10 uker med undervisning som avsluttes med eksamen.
Semester 1: september - desember
Semester 2: januar - mars
Semester 3: april - juni

Studentene tar vanligvis 20 studiepoeng pr semester, og universitetet anbefaler ikke å ta mer. Det er ikke mulig å søke om utveksling til UPF i høstsemesteret ettersom det vil være vanskelig å følge normert studieprogresjon. Studenter som søker om utveksling vårsemesteret vil ta semester 2 og semester 3 ved UPF, og vil derfor avlegge totalt 40 studiepoeng.

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Resa Housing er behjelpelig med å finne bolig for utvekslingsstudenter i Barcelona. For mer informasjon om ulike boligalternativer, se også UPFs nettside for internasjonale studenter.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Spania

By

Barcelona

Nettside

http://www.upf.edu


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Master

Avtaleeier

Økonomisk institutt