Utvekslingsavtale mellom Universidad Internacional de Catalunya og Det odontologiske fakultet

La Universidad Internacional de Cataluña (UIC) etablert seg i 1997 - og er nå regnet som et av de beste universitetene i Spania. Det har cirka 4400 studenter.

En campus ligger Barcelona og en i San Cugat del Valles hvor tannlegestudentene oppholder seg.

Hvem kan søke?

Mastergradsstudenter i odontologi som har påbegynt 7.semester. Det er 2 tilgjengelige studieplasser hvert vårsemester.

Språk

Studentene følger det meste av undervisningen fjerde året. Mesteparten av undervisningen foregår på spansk, noe på engelsk. Hand-outs vil gis ut på engelsk. Anbefalt språkkrav i spansk: B1 nivå. Studentene har oversendt til mottakeruniversitet  Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) -testresultatet.

Hvilke emner kan jeg ta?

Studentene følger lokal timeplan. Hovedfokus er på pasientbehandling. Studentene får pasientkasus innen de fleste områder innen voksen- odontologi.Studentene avlegger semestereksamen i OD4200.

Hvor lenge varer semesteret?

Utvekslingsperioden går fra mars til juni. men blir vanligvis justert noe i forhold til bevegelige helligdager om våren.

Hva koster det?

Erasmusstudenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet. Men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. Erasmusstudentene må også betale et depositum på 400 Euro for lån av utstyr på forhånd.

Bolig

Erasmuskoordinator ved UiO oversender informasjon med lenke til nettsider for boligsøk. Studentene anbefales å bo i Barcelona sentrum i stedet for ute på campus.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom søknadsweb. Frist: 15.september.

Om universitetet

Land

Spania

By

Cataluña

Nettside

http://www.uic.es/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Master

Avtaleeier

Det odontologiske fakultet

Kontakt

Kjersti Elisabeth Carlsen  k.e.carlsen@odont.uio.no