Utvekslingsavtaler med Universidad Complutense de Madrid

Viser 1–6 av 6 avtaler
Avtaleeier Nivå Type
Det juridiske fakultet (Profesjonsstudium) (Erasmus+) Profesjonsstudium Erasmus+
Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Bachelor) (Erasmus+) Bachelor Erasmus+
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (Bachelor) (Erasmus+) Bachelor Erasmus+
Institutt for statsvitenskap (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Matematisk institutt (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+