Utvekslingsavtale mellom Universidad de Valencia og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Universidad de Valencia er et offentlig universitet etablert i 1499, og et av de største universitetene i Spania.

Hvem kan søke?

60 studiepoeng ved UiO må være avlagt før avreise, og det er krav om karakteren C i snitt i den relevante 80-gruppa. Du bør ha avlagt 20 studiepoeng i spansk eller ha tilsvarende forkunnskaper i spansk før avreise. Studenter på bachelor i spansk, Latin-Amerikastudier og Lektorprogrammet med spansk har fortrinnsrett til avtalen.

Informasjon om søknadsprosessen.

Språk

Spansk.

Se universitetets nettside om "language courses"

Lånekassen gir språkstipend til intensivt språkkurs før semesterstart med minimum 4 uker varighet. Informasjon om betingelser for språkstipendet finner du på Lånekassens nettsider.

Hvilke emner kan jeg ta?

Emnetilbudet innen spansk språk og litteratur

Hva koster det?

Erasmus-studenter skal ikke betale skolepenger.

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet.

Bolig

Universitetet kan ikke tilby så mange egne studentboliger, men hjelper til med å formidle på det private marked og ellers. Se universitetets nettside om bolig

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb