Utvekslingsavtale mellom Freie Universität Berlin og Det juridiske fakultet

Freie Universität Berlin er et av Tysklands ledende universiteter. Universitetet vant blant annet en plass i det prestisjefylte tyske Exzellenzinitiative, som er forbeholdt universiteter med fremragende forskningmiljøer.

Etableringen i 1948 stod i sterk sammenheng med Øst-Vest-konflikten og delingen av Berlin. Campus ligger i Dahlem, i den vestlige delen av byen.

Avtalen gjelder erasmusutveksling, også på PhD-nivå.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Avtalen inkluderer også Ph.d.-utveksling. Ph.d.-studenter som er interessert i en utvekslingsplass på Freie Universität Berlin må kontakte utenlandskonsulenten.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er tysk.

Vertsuniversitetet tilbyr språkkurs i forkant av semesteret (A2 til C). For disse kreves det en kursavgift. For nærmere informasjon om disse språkkursene se ERG Universitätsservice.

Det er også mulig å følge gratis språkkurs (A2 til C1 nivå) gjennom semesteret. Mer informasjon om disse kursene finner du på Sprachenzentrums webside.

Hvilke emner kan jeg ta?

Oversikt over emnene finner du i på nettsiden for innreisende utvekslingsstudenter

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Wintersemester:
Orienteringsuke: de to første ukene av Oktober
Undervisningsperiode: midten av oktober til midten av februar
Eksamensperiode: midten av februar til starten av mars

Sommersemester:
Orienteringsuke: de to første ukene av april
Undervisningsperiode: midten av april til midten av juli
Eksamensperiode: midten av juli til starten av august

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet. Tyske universiteter har lovfestet at studenter må være innmeldt i deres studentunion. For å bli medlem her må man betale en avgift, som Erasmus studenter ikke er unntatt fra. Gjennom å betale denne avgiften får studentene ofte kraftig rabatt på offentlig kommunikasjon i Tyskland.

Bolig

Kapasiteten på studenthjemmene er begrenset. De fleste studenter finner derfor bolig på det private markedet. Se mer informasjon på nettside om boligmuligheter

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Berlin

Nettside

http://www.fu-berlin.de/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

PhD og Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet