Utvekslingsavtale mellom Humboldt-Universität zu Berlin og Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Humboldt-universitetet ble grunnlagt i 1810 av Wilhelm von Humboldt og er blant de fremste universitetene i Tyskland.

Hvem kan søke?

Studenten skal ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før avreise og det er krav om karakteren C i snitt i den relevante 80-gruppen.

IKOS har to avtaler med Humboldt-Universität.

Den ene avtalen gjelder for utveksling av en student i 5 md for studier i europeisk etnologi/kulturhistorie.

Den andre avtalen gjelder for 5 studenter hver i 6 md for studier innen europeiske språk og litteratur.

Språk

Det gis språkkurs i tysk i forkant av semesterstart.

Lånekassen kan gi opp til 18.000 kr i støtte til et intensivt språkkurs før semesterstart. Se Lånekassens sider for språkkurs for mer info.

I Tyskland tilbyr Goethe-Institut tyskkurs på alle nivåer som leder fram til en offentlig godkjent eksamen og skolen har avdelinger over nesten hele landet.

Alle studenter må ta en tysk språktest. Dette er en online-test, og studenten må skåre en viss poengsum for å bli akseptert som student (les mer om språkkravene her). I visse tilfeller vil en lav poengsum ikke gi adgang til enkelte emner. Erfaringsmessig har norske studenter ingen problemer med å ta testen.

Hvilke emner kan jeg ta?

Studenten skal avlegge eksamen i 30 ECTS hvert semester. Ved tyske universiteter vil det variere hvordan emnene vurderes og studentene avtaler dette i mange tilfeller med sine forelesere. Emnenes innpassing i den norske graden må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle og det er viktig at du tar emner med eksamen, enten innlevering eller skoleeksamen (ikke kun oppmøte).

Avtalen gjelder i utgangspunktet følgende fagområder:

 BA: Deutsch, Deutsche Literatur, Germanistische Linguistik, Historische Linguistik, Skandinavistik/Nordeuropa-Studien, Französisch, Italienisch, Spanisch, Amerikanistik, Englisch, Russisch, Slawische Sprachen und Literaturen, Ungarische Literatur und Kultur, Griechisch, Latein.

MA: Amerikanistik, Deutsche Literatur, English Literatures, Europäische Literaturen, Europäische Literaturen, Gräzistik, Historische Linguistik, Klassische Philologien, Kulturen Mittel- Und Osteuropas, Latinistik, Linguistik, Romanische Kulturen, Skandinavistik/Nordeuropa-Studien, Slawische Literaturen, Slawische Sprachen

Hvor lenge varer semesteret?

Det er to semestre, sommersemestret varer fra 1. april til 30. september og vintersemestret varer fra 1. oktober til 31. mars.

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Erasmus studenter skal ikke betale skolepenger, men tyske universiteter har forøvrig lovfestet at studenter må være innmeldt i studentunionen. For å bli medlem her må man betale et gebyr, som Erasmus studenter ikke er unntatt for. Til gjengjeld gir medlemskap ofte rabatt på lokal transport etc. Medlemskap koster fra 40 til ca 200 Euro, avhengig av universitet

Bolig

Studentenwerk Berlin er behjelpelig med å finne bolig til internasjonale studenter. Mer informasjon på deres nettside.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Berlin

Nettside

https://www.hu-berlin.de/de


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Institutt for kulturstudier og orientalske språk