Utvekslingsavtale mellom Technische Universität Berlin og Institutt for arkeologi, konservering og historie

Technische Universität Berlin er først og fremst en teknologisk og naturvitenskapelig fakultet. De har imidlertid en klar formening av at fagdisiplinene innen disse områdene skal ha en humanistisk profil.

Det humanistiske fakultet ved Technische Universität Berlin har blant annet som oppgave å bygge bro mellom de humanistiske, naturvitenskapelige og teknologiske fagdisipliner

 

Hvem kan søke?

Studenter skal ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før avreise og det er krav om karakteren C i snitt i den relevante 80-gruppen.
Studenter i historie vil bli prioritert. Det kreves gode kunnskaper i tysk (se ellers Undervisningsspråk).

Avtalen omfatter utveksling av 1 student i et år for studier i humanistiske fag.

Språk

Tysk. Det kreves gode kunnskaper i tysk. Det er en fordel om søkere har tysk fra UiO, men søkere med gode karakterer fra videregående vil også tas i betraktning.

Det ligger ikke om tilbud språkkurs i avtalen. Lånekassen gir opp til 15.000 kr i språkstipend til et intensivt språkkurs før semesterstart. Informasjon om betingelser for språkstipend finner du på Lånekassens nettsider. I Tyskland tilbyr Goethe-Institut tyskkurs på alle nivåer som leder fram til en offentlig godkjent eksamen og skolen har avdelinger over nesten hele landet.

Hvilke emner kan jeg ta?

 

Du må ta en overveiende del av emnene dine ved Humanistisk fakultet: Fakultet I.

Kun en mindre del av emnene kan tas ved andre fakultet.

Kursoversikt over emner ved Technische Universität Berlin finner du her

For å oppfylle kravene til 30 studiepoeng pr. semester må man ta emner tilsvarende 30 ECTS. Imidlertid varierer det sterkt hvordan de tyske universitetene vurderer sine emner i forhold til uttelling i ECTS, og emnenes innpassing i den norske graden må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Hvor lenge varer semesteret?

Semesterne er delt inn i et vintersemester og et sommersemester. Vintersemesteret varer fra begynnelsen av oktober til slutten av mars og sommersemesteret varer fra begynnelsen av april til slutten av september. Da semesterne ved Technische Universität Berlin ikke overlapper så godt med semesterne ved UiO anbefales det å reise ut et helt år.

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet. De slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. Noen tyske universiteter krever imidlertid at internasjonale studenter betaler et mindre beløp for et semesterkort. Dette kortet kan gi dem rabatter på for eksempel offentlig transport og kulturarrangementer.

Bolig

Se universitetets nettsider

Annet

Tyske universiteter har lovfestet at studenter må være innmeldt i deres studentunion. For å bli medlem her må du betale en avgift, som Erasmus-studenter ikke er unntatt fra. Gjennom å betale denne avgiften får studentene kraftig rabatt på offentlig kommunikasjon i Tyskland

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Berlin

Nettside

http://www.tu-berlin.de/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Master og PhD

Avtaleeier

Institutt for arkeologi, konservering og historie