Utvekslingsavtale mellom Universität Bremen og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Universitetet i Bremen er blant de 11 tyske universiteter som er kåret til excellence, det vil si fremragende universiteter, plukket ut fra totalt 140 universiteter i Tyskland.

Denne utvekslingsavtalen gjelder utveksling i ett eller to semestre primært til studier i filosofi, men det er også mulig å studere innenfor alle humanistiske fag.

Studenter som reiser ut på denne avtalen får tildelt Erasmus-stipend på ca 300 EUR per måned.

Hvem kan søke?

Plassene er åpne for alle studenter som primært ønsker å studere filosofi.

Studenten skal ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før avreise, og det er krav om karakteren C i snitt.

Språk

Undervisningsspråket er hovedsakelig tysk, selv om det også tilbys emner på engelsk innenfor andre fag enn filosofi. Det kreves derfor gode språkkunnskaper i tysk.

Utvekslingsstudenter på filosofi vil kunne få tett oppfølging av faglærere. Det vil også være mulig å få veiledning på engelsk, og i tillegg vil eksamensbesvarelser etter søknad kunne skrives på engelsk.

Universitetet tilbyr språkkurs i tysk for utvekslingsstudenter.

Med god planlegging og litt jobbing kan du få opp tyskkunnskapene såpass raskt at du fint greier deg som utvekslingsstudent. Les nettaviser, hør på podcasts, se filmer. Vi vil allikevel anbefale språkkurs i forkant av utvekslingsoppholdet.

Lånekassen tildeler stipend til språkforberedende kurs i utlandet og i forkant av utenlandsopphold.

I Tyskland tilbyr Goethe-Institut tyskkurs på alle nivåer som leder fram til en offentlig godkjent eksamen og skolen har avdelinger over nesten hele landet.

Studenter kan også melde seg på språkkurs hos blant annet Goethe-Instituttet i Oslo.

Hva med en 40-gruppe eller enkeltemner i tysk?

Hvilke emner kan jeg ta?

Emner primært i filosofi, men det etter forespørsel også andre emner under Fakultet for kulturstudier

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Vintersemester: september/oktober til februar/mars
Sommersemester: mars/april til juli/august

Det anbefales at du reiser ut på vårsemesteret dersom du skal være ute ett semester. Studenter som har mulighet til å reise ut i to semestre kan fint gjøre det, men må da reise ut på høsten og så fortsette det påfølgende vårsemesteret.

Hva koster det?

Ingen skolepenger.

Bolig

Universitetet er behjelpelig med å finne bolig.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Bremen

Nettside

http://www.uni-bremen.de/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk