Utvekslingsavtale mellom Technische Universität Dresden og Det odontologiske fakultet

Dresden ligger midt i Europa, med kort reisevei til Berlin, Praha eller Wien. Dresden er selv en kulturby med mange flotte bygninger og sosiale aktiviteter. Etter sammenslåingen har universitetene i det tidligere Øst-Tyskland blitt tilført betydelige midler, som blant annet har medført moderne studentfasiliteter.

Hvem kan søke?

Mastergradsstudenter i odontologi, som har påbegynt 7. semester. Fakultetet låner ikke ut plasser på avtalene til andre studenter.

Det er 2 studieplasser tilgjengelig hvert vårsemester.

Språk

Undervisningsspråk er tysk. Anbefalt nivå i tysk: B1 nivå.

Hvilke emner kan jeg ta?

Studentene følger lokal timeplan. Hovedfokus er på pasientbehandling, innenfor voksen-odontologi. Studentene arbeider i par på klinikken.

Erasmusreglementet gir uttelling etter tid-for-tid prinsippet. Studentene avlegger semestereksamen i OD4200 etter oppholdet.

Hvor lenge varer semesteret?

Utvekslingsperioden går fra mars til mai/juni, men blir vanligvis justert noe i forhold til bevegelige helligdager på våren.

Hva koster det?

Erasmusstudenter skal ikke betale skolepenger, men tyske universiteter har forøvrig lovfestet at studenter må være innmeldt i studentunionen. For å bli medlem her må man betale et gebyr, som Erasmusstudenter ikke er unntatt for. Til gjengjeld gir medlemskap ofte rabatt på lokal transport etc. Medlemskap koster fra 40 til ca 200 Euro, avhengig av universitet.

Erasmusstudenter skal ikke betale studiegebyr ved tyske universiteter. Som Erasmusstudent må du eventuelt fylle ut skjema for fritak for denne avgiften (som er på ca 500 Euro)

Bolig

Universitetet har et boligkontor som formidler sted å bo til våre studenter i forkant av oppholdet.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. september. Slik søker du.

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Dresden

Nettside

http://tu-dresden.de/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Master

Avtaleeier

Det odontologiske fakultet

Kontakt

Kjersti Elisabeth Carlsen  k.e.carlsen@odont.uio.no