Utvekslingsavtale mellom Georg-August-Universität Göttingen og Det juridiske fakultet

Georg-August-Universität Göttingen er et offentlig breddeuniversitet, etablert i 1737. Det har en sterk forskningsprofil, noe et stort antall Nobel-priser vitner om.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er tysk.

Det tilbys intensivkurs i tysk for Erasmus-studenter (kursavgift). Informasjon om tyskkursene finner du på universitetets hjemmeside

Hvilke emner kan jeg ta?

Emneoversikt finner du på fakultetets hjemmeside

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Vintersemester: midten av oktober til midten av februar
Sommersemster: midten av april til midten av juli

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet. Tyske universiteter har lovfestet at studenter må være innmeldt i deres studentunion. For å bli medlem her må man betale en avgift, som Erasmus studenter ikke er unntatt fra. Gjennom å betale denne avgiften får studentene ofte kraftig rabatt på offentlig kommunikasjon i Tyskland.

Bolig

Universitetet tilbyr egne studentboliger, i tillegg til å være behjelpelige med å formidle på det private boligmarked og ellers.

Ved online-registrering kan Erasmus-studenter krysse av for bolig. Som regel kan bolig tilbys utvekslingsstudenter.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Göttingen

Nettside

http://www.uni-goettingen.de/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet