Utvekslingsavtale mellom Leibniz Universität Hannover og Det juridiske fakultet

Leibniz Universität Hannover ble grunnlagt i 1831. I dag studerer rundt 24 000 på universitetet, 3 000 av disse er internasjonale studenter.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er tysk.

Universitetet tilbyr ulike tyskkurs. Mer informasjon om språkkursene finner du på hjemmesiden til Fachsprachenzentrum

Hvilke emner kan jeg ta?

Kursoversikten finner du i forelesningskatalogen på fakultetets hjemmeside

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Vintersemester: midten av oktober til midten av februar
Sommersemster: midten av april til midten av juli

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet. Tyske universiteter har lovfestet at studenter må være innmeldt i deres studentunion. For å bli medlem her må man betale en avgift, som Erasmus studenter ikke er unntatt fra. Gjennom å betale denne avgiften får studentene ofte kraftig rabatt på offentlig kommunikasjon i Tyskland.

Bolig

Universitetet er behjelpelig med å finne bolig.

Mer informasjon om bolig finner du på vertsuniversitetets nettside om bolig

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Hannover

Nettside

https://www.uni-hannover.de/en/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet