Utvekslingsavtale mellom Ruprecht Karls Universität Heidelberg og Institutt for arkeologi, konservering og historie

Avtalen omfatter utveksling av 2 studenter i et helt år for studier i humanistiske fag og spesielt historie. Avtalen er inngått med Südasien-Institut ved Ruprecht Karls Universität Heidelberg som er et tverrfaglig institutt hvor man kan studere en rekke fag. Studenter med særlig interesse for Sør-Asias historie, kulturhistorie, religion, språk, geografi og politikk anbefales å søke på denne avtalen. Studenter fra andre fagområder kan også søke.

Hvem kan søke?

Studenter skal ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før avreise og det er krav om karakteren C i snitt i den relevante 80-gruppen.
Studenter i historie vil bli prioritert ved stor søkning.

Språk

Tysk. Ruprecht Karls Universität Heidelberg krever ikke at Erasmus-studenter må ta en språktest i forkant av studieoppholdet, men de anbefaler sterkt at man tar språkkurs i forkant av studieoppholdet (se under språkkurs).

Lånekassen gir opp til 15.000 kr i språkstipend til et intensivt språkkurs før semesterstart. Informasjon om betingelser for språkstipend finner du på Lånekassens nettsider. I Tyskland tilbyr Goethe-Institut tyskkurs på alle nivåer som leder fram til en offentlig godkjent eksamen og skolen har avdelinger over nesten hele landet. Ruprecht Karls Universität Heidelberg tilbyr egne språkkurs av 4 ukers varighet. Mer om disse kursene finnes på Heidelbergs nettside.

Hvilke emner kan jeg ta?

For å oppfylle kravene til 30 studiepoeng pr. semester må man ta emner tilsvarende 30 ECTS. Imidlertid varierer det sterkt hvordan de tyske universitetene vurderer sine emner i forhold til uttelling i ECTS, og emnenes innpassing i den norske graden må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Hvor lenge varer semesteret?

Semesterne er delt inn i et vintersemester og et sommersemester. Vintersemesteret varer fra begynnelsen av september til slutten av februar og sommersemesteret varer fra begynnelsen av mars til slutten av august. Oppdatert informasjon om semesterdatoene finnes på nettsiden Dates and deadlines. Da semesterne ved universitetet ikke overlapper så godt med semesterne ved UiO anbefales det å reise ut et helt år eller i sommersemesteret.

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet. De slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. Noen tyske universiteter krever imidlertid at internasjonale studenter betaler et mindre beløp for et semesterkort. Dette kortet kan gi dem rabatter på for eksempel offentlig transport og kulturarrangementer.

Bolig

Universitetet i Heidelberg vil så langt som mulig være behjelpelig med bolig etc. på nettsiden Living in Heidelberg.

Annet

Tyske universiteter har lovfestet at studenter må være innmeldt i deres studentunion. For å bli medlem her må du betale en avgift, som Erasmus-studenter ikke er unntatt fra. Gjennom å betale denne avgiften får studentene kraftig rabatt på offentlig kommunikasjon i Tyskland

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Heidelberg

Nettside

http://www.uni-heidelberg.de/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Institutt for arkeologi, konservering og historie