Utvekslingsavtale mellom Universität Leipzig og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Universität Leipzig ligger i byen Leipzig med ca 500.000 innbyggere, nordvest i delstaten Sachsen. Byen er kjent for sine messer, for boktrykking, handel og kultur. I 1212 ble det berømte Thomanerkoret stiftet, der Johann Sebastian Bach var kantor fra 1723-1750, og som eksisterer fremdeles.

Dette er en spesialavtale med Herder-Institut som har tysk fremmedspråk som hovedfelt. Avtalen er tiltenkt studenter som vil undervise i tysk i Norge og emnene som tilbys er først og fremst emner innenfor tysk som fremmedspråk.

I tillegg anbefales litteraturstudenter som er interessert i kvinnelitteratur og klassisk litteratur å utveksle hit.

Hvem kan søke?

Studenten skal ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før avreise og det er krav om karakteren C i snitt i den relevante 80-gruppa. Om de nødvendige eksamenene skal avlegges etter søknadsfristen kan det gis betinget opptak i påvente av eksamensresultatene. I en del tilfeller vil studenter på enkelte studieprogram ha fortrinnsrett til avtalen. Språkkrav i tysk: minimum B1-nivå.

Informasjon om søknadsprosessen.

Språk

Tysk.

Lånekassen gir språkstipend til intensivt språkkurs før semesterstart med minimum 4 uker varighet. Informasjon om betingelser for språkstipendet finner du på Lånekassens nettsider.

Hvilke emner kan jeg ta?

Studenten oppfordres til å ta kontakt med studiekonsulenten for å vurdere emnetilbud i forhold til innpasning i egen grad. I tillegg gis det vanligvis informasjon om emner og emneopptak i tilbudsbrev om opptak fra vertsinstitusjonen.

For å oppfylle kravene til 30 studiepoeng pr. semester må man ta emner tilsvarende 30 ECTS. Imidlertid varierer det sterkt hvordan de tyske universitetene vurderer sine emner i forhold til uttelling i ECTS, og emnenes innpassing i den norske graden må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Hvor lenge varer semesteret?

Vintersemesteret varer fra 1. oktober til 31. mars.
(Erasmus-studentene avslutter i slutten av februar.)
Sommersemesteret varer fra 1. april til 30. september.
(Erasmus-studentene avslutter i slutten av juli.)

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet.

Erasmus-studenter skal ikke betale studiegebyr ved tyske universiteter. Som Erasmus-student må du eventuelt fylle ut skjema for fritak for denne avgiften (som er på ca 500 Euro).

Tyske universiteter har lovfestet at studenter må være innmeldt i studentunionen. For å bli medlem her må man betale et gebyr, som Erasmus-studenter ikke er unntatt for. Til gjengjeld gir medlemskap ofte rabatt på lokal transport etc. Medlemskap koster fra 40 til ca 200 Euro, avhengig av universitet.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb