Utvekslingsavtale mellom Universität Leipzig og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Universitetet i Leipzig er et betydelig storby-universitet med et bredt spekter av forskningsfelt. Universitetet regnes som svært godt innen litteratur og avtalen egner seg derfor særlig godt for litteraturstudenter.

Leipzig ligger nordvest i delstaten Sachsen, har drøyt 500.000 innbyggere, den er fra gammelt av et betydelig europeisk sentrum for handel og kultur og er i dag en viktig messe- og universitetsby. Leipzig er spesielt kjent for sitt rike musikkliv, for forlagsvirksomhet og handel.

Denne utvekslingsavtalen gjelder germanistikk og egner seg for studenter som vil velge emner innen tysk språk og litteratur.

Hvem kan søke?

Studenten skal ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før avreise og det er krav om karakteren C i snitt i den relevante 80-gruppa. Om de nødvendige eksamenene skal avlegges etter søknadsfristen kan det gis betinget opptak i påvente av eksamensresultatene. I en del tilfeller vil studenter på enkelte studieprogram ha fortrinnsrett til avtalen. Språkkrav i tysk: minimum B2-nivå.

 

Om søknadsprosedyren i Leipzig

Språk

Tysk.

Det ligger ikke om tilbud språkkurs i avtalen.

Lånekassen gir språkstipend til intensivt språkkurs før semesterstart med minimum 4 uker varighet. Informasjon om betingelser for språkstipendet finner du på Lånekassens nettsider. I Tyskland tilbyr Goethe-Institut tyskkurs på alle nivåer som leder fram til en offentlig godkjent eksamen og skolen har avdelinger over nesten hele landet.

Hvilke emner kan jeg ta?

Studenten oppfordres til å ta kontakt med studiekonsulenten og faglig kontaktperson for avtalen, Ilse Nagelschmidt, for å vurdere emnetilbud i forhold til egen grad. I tillegg gis det vanligvis informasjon om emner og emneopptak i tilbudsbrev om opptak fra vertsinstitusjonen.

For å oppfylle kravene til 30 studiepoeng pr. semester må man ta emner tilsvarende 30 ECTS. Imidlertid varierer det sterkt hvordan de tyske universitetene vurderer sine emner i forhold til uttelling i ECTS, og emnenes innpassing i den norske graden må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Emneoversikt innen germanistikk

Hvor lenge varer semesteret?

Vintersemesteret varer fra 1. oktober til 31. mars.
(Erasmus-studentene avslutter i slutten av februar.)
Sommersemesteret varer fra 1. april til 30. september.
(Erasmus-studentene avslutter i slutten av juli.)

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet.

Erasmus-studenter skal ikke betale studiegebyr ved tyske universiteter. Som Erasmus-student må du eventuelt fylle ut skjema for fritak for denne avgiften (som er på ca 500 Euro).

Tyske universiteter har lovfestet at studenter må være innmeldt i studentunionen. For å bli medlem her må man betale et gebyr, som Erasmus-studenter ikke er unntatt for. Til gjengjeld gir medlemskap ofte rabatt på lokal transport etc. Medlemskap koster fra 40 til ca 200 Euro, avhengig av universitet.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Leipzig

Nettside

http://www.uni-leipzig.de


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk