Utvekslingsavtale mellom Johannes Gutenberg-Universität Mainz og Det teologiske fakultet

Hvem kan søke?

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha avlagt 30 studiepoeng før man søker og at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner. Det er krav om karakteren C i snitt i den relevante 80-gruppa på bachelornivå.

Språk

Undervisningsspråk: Tysk

Anbefalt språklig nivå: B2 (European Language Levels)

Alle studenter må ta en tysk språktest. Dette er en online-test, og studenten må skåre en viss poengsum for å bli akseptert som student. I visse tilfeller vil en lav poengsum ikke gi adgang til enkelte emner. Erfaringsmessig har norske studenter ingen problemer med å ta testen.

Det gis språkkurs i tysk i forkant av semesterstart. Lånekassen gir rundt 21 000 kroner i støtte til et intensivt språkkurs før semesterstart til studenter på tverrfaglige studieprogrammer, men ikke til studenter hvor språkstudiet utgjør hoveddelen av studiet. Informasjon om betingelser finner du på Lånekassens nettsider. I Tyskland tilbyr Goethe-Institut tyskkurs på alle nivåer som leder fram til en offentlig godkjent eksamen og skolen har avdelinger over nesten hele landet.

Hvilke emner kan jeg ta?

Studenten skal avlegge eksamen i 30 ECTS hvert semester. Ved tyske universitet vil det varierer hvordan emnene vurderes og studentene avtaler dette i mange tilfeller med sine forelesere. Emnenes innpassing i den norske graden må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Se universitetets kurskatalog for nærmere informasjon om hvilke emner man kan velge.

Hva koster det?

Studenter som reiser på avtaler innenfor Erasmus+-programmet, vil kunne motta støtte til inntil 12 måneder per studienivå. Beløpet kan variere etter hvilket land du reiser til, og ligger på mellom ca kr 3 500,- og 4 000,- per måned.

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Erasmus studenter skal ikke betale skolepenger, men tyske universiteter har forøvrig lovfestet at studenter må være innmeldt i studentunionen. For å bli medlem her må man betale et gebyr, som Erasmus studenter ikke er unntatt for. Til gjengjeld gir medlemskap ofte rabatt på lokal transport etc. Medlemskap koster fra 40 til ca 200 Euro, avhengig av universitet.

Erasmusstudenter skal ikke betale studiegebyr ved tyske universiteter. Som Erasmusstudent må du av og til fylle ut skjema for fritak for denne avgiften (som er på ca 500 Euro).

Bolig

Universitetet tilbyr et begrenset antall studentboliger. Informasjon om kostnader, søknadsfrister og priser finner du her

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Mainz

Nettside

http://www.uni-mainz.de/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Det teologiske fakultet