Utvekslingsavtale mellom Universität Mannheim og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Helt unikt for Universitetet i Mannheim er den tette koblingen mellom økonomi og de andre fagområdene ved universitetet, noe som gjør det til et særdeles offensivt og moderne universitet. Universitetet er dessuten et av de høyest rankede universiteter i Europa spesielt innen økonomi og samfunnsvitenskap, men også humaniora og jus oppnår veldig gode resultater.

Dersom du vil ha en spennende kombinasjon med humanistiske og økonomisk/administrative fag er Mannheim et ypperlig studievalg!

Mannheim er en mellomstor urban by i sørvest-Tyskland, med et godt utgangspunkt for turer til de sveitsiske Alper, Frankrike og Østerrike. Universitet holder til i Europas nest største barokke palass. Kan Mannheim være noe for deg?

Hvem kan søke?

Studenten skal ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før avreise, og det er krav om karakteren C i snitt.

Språk

Undervisningsspråket er hovedsakelig tysk, selv om det tilbys mange emner på engelsk også. Det kreves derfor gode språkkunnskaper i tysk.

Det vil derimot være mulig å få veiledning på engelsk, og eksamensbesvarelser vil kunne skrives på engelsk.

Mannheim tilbyr tre ulike varianter av språkkurs i tysk, på flere nivåer:

1) Det avholdes fire ukers studieforberende språkkurs i januar og august (5 credits).

2) Gratis språkkurs i løpet av semesteret (skroll nedover nettsiden) .

3) Summer School

Hvilke emner kan jeg ta?

Dette er primært en avtale for BA- og MA-studenter i tysk og for Lektorstudenter med tysk som fag, men er også åpen for studenter som ønsker å studere andre fag innen humaniora. 

Kanskje finner du heller noen spennende emner i medievitenskap eller økonomi nettopp her?

Dersom du velger fag innen administrasjon/økonomi/business får du sammen med den humanistiske kompetansen en interessant og attraktiv grad.

Kurskataloger finner du her. Kursoversikt for det påfølgende semesteret legges ut hhv mai og november. Er ikke katalogen for semesteret du er nysgjerrig på ute ennå? Da kan du sjekke i kurskatalogen fra året før for å få en indikasjon på hva tilbudet kan bli.

Du må avlegge 30 ECTS for å få godkjent 30 studiepoeng ved UiO. Du velger kurs ved oppstart av semesteret i Mannheim.

Hvor lenge varer semesteret?

Høst: September - Desember
Vår: Februar - Juni

I motsetning til de fleste andre universiteter i Tyskland med en annen akademisk semesterkalender enn vår, egner universitetet i Mannheim seg til utveksling ett semester både i høst og vårsemesteret. Men du vil også kunne ha mulighet til å være der begge semestre.

For noen kurs vil imidlertid eksamensperioden kunne gå over jul ved at semesteroppgaver har innlevering på nyåret.

Hva koster det?

Ingen skoleavgift!

Studenter som reiser ut på denne avtalen får tildelt stipend gjennom Erasmus+.

Bolig

Universitetet har flere studentboliger i Mannheim, og de utvekslingsstudenter som ønsker en plass på studenthjemmet, får tildelt en plass via Akademisches Auslandsamt. Pågangen på studentboligene kan i perioder være stor. Det er derfor viktig å søke relativt tidlig. For de som ønsker å bo privat finnes det mange muligheter på det private boligmarkedet i Mannheim og omegn.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Mannheim

Nettside

http://www.uni-mannheim.de


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk