Utvekslingsavtale mellom Universität Mannheim og Det juridiske fakultet

Universitetet i Mannheim er et av de høyest rankede universiteter i Europa spesielt innen økonomi og samfunnsvitenskap, men også humaniora og jus oppnår gode resultater på rankinger. Helt unikt for Universitetet i Mannheim er den tette koblingen mellom økonomi og de andre fagområdene ved universitetet. De fleste fakultetene og studentfasilitetene er lokalisert i Mannheimer Schloβ, det største barokkslottet i Tyskland.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er tysk, men det tilbys også noen emner på engelsk.

Universitetet tilbyr ulike språkkurs gjennom semesteret (blant annet Tysk for jurister). Erasmusstudenter må betale en registreringsavgift på 15,- EUR for språkkursene.

Det tilbys også foreberedelseskurs i tysk (4 uker) både i forkant av vinter- og sommersemester (ca. 540,- EUR).

Hvilke emner kan jeg ta?

Emneoversikt finner du i forelesningskatalogen til Universität Mannheim.

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Vintersemester: begynnelsen av september til slutten av desember
Sommersemster: midten av februar til slutten av juni

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet. Tyske universiteter har lovfestet at studenter må være innmeldt i deres studentunion. For å bli medlem her må man betale en avgift, som Erasmus studenter ikke er unntatt fra. Gjennom å betale denne avgiften får studentene ofte kraftig rabatt på offentlig kommunikasjon i Tyskland.

Bolig

Universitetet har flere studentboliger i Mannheim, og de utvekslingsstudenter som ønsker en plass på studenthjemmet får som tildelt en plass via Akademisches Auslandsamt. Pågangen på studentboligene kan i perioder være stor, derfor er det viktig å søke relativt tidlig. For de som ønsker å bo privat finnes det mange muligheter på det private boligmarkedet i Mannheim og omegn.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Mannheim

Nettside

http://www.uni-mannheim.de


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet