Utvekslingsavtale mellom Ludwig-Maximilians-Universität München og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) er et av Europas tyngste forskningsuniversiteter, og har et internasjonalt renommé. Universitetet ble grunnlagt i 1472 og fra 1826 av har det vært lokalisert i München. 17 % av studentene er internasjonale.

LMU er plassert sentralt i München, med Englischer Garten og kultbydelen Schwabing som nærmeste nabo.

Universitetets filosofi er å tilby en helhetlig dannelse, som omfatter formidling av sosial kompetanse, kritisk tenkning og historisk bevissthet. Det er spesielt arven fra Weiße Rose, en gruppe studenter fra Universitetet i München (blant annet Hans og Sophie Scholl), som drev en ikke-voldelig motstand mot nazistene under 2. verdenskrig, som ligger bak denne filosofien.

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder for studenter på matematikk og informatikk, da dette er et eget fakultet ved LMU.
Du må ta minst 50% av emnene ved Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik mens de resterende emnene kan tas ved inntil to andre institutter. 

Språk

Undervisningsspråket er tysk.

Det tilbys forberedende tyskkurs ved semesterstart og det er også mulig å ta tyskkurs underveis i studiene. Les mer om tyskkurs

Hvilke emner kan jeg ta?

En oversikt over emner som tilbys i vintersemesteret (tilsvarende vårt høstsemester) er tilgjengelig fra slutten av juli/begynnelsen av august. Emner som tilbys i sommersemesteret (tilsvarende vårt vårsemester) er tilgjengelig fra slutten av februar. Siden utvekslingsstudenter må velge emner før disse datoene anbefaler LMU at studenter velger emner som har blitt tilbudt i tidligere semestre.

Oversikt over emner (ordnet etter fakultet)

Det tilbys enkelte emner på engelsk

1 ECTS tilsvarer 1 studiepoeng.

Studenter avtaler med sitt institutt om emner kan brukes som erstatning for emner ved UiO eller frie studiepoeng gjennom forhåndsgodkjenningsprosessen.

Hvor lenge varer semesteret?

Studieåret deles inn i to semestre, vintersemester og sommersemester

Vintersemester: midten av oktober til midten av februar

Sommersemester: begynnelsen av april til midten av juli

Hva koster det?

Som Erasmus-student må du betale semesteravgift og semesterregistrere deg ved UiO for det semesteret du er i utlandet, men du slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

I Tyskland har de imidlertid lovhjemlet at alle som ønsker å studere ved tyske høyere utdanningsinstitusjoner må være innmeldt i studentunionen. For å være medlem av denne må studentene betale et gebyr som er på ca. 130 Euro ved Ludwig-Maximilians-Universität München.
Gebyret gir også tilgang til offentlig transport m.m.

Utvekslingen kvalifiserer normalt til Erasmusstipend

Her finner du informasjon om hvor mye du kan få i støtte til delstudier i utlandet.

Bolig

Universitetets internasjonale kontor har tips og informasjon om å finne bolig

Annet

The International University Club (IUC) arrangerer et orienteringskurs i de første to ukene i Oktober. Se denne nettsiden.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

München

Nettside

http://www.uni-muenchen.de


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kontakt

MN International (e-post)

Trefftid er onsdager mellom kl. 12 - 15 på MN-studieinfo