Utvekslingsavtale mellom Ludwig-Maximilians-Universität München og Økonomisk institutt

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) er et av Europas tyngste forskningsuniversiteter, og har et godt internasjonal renommé.

Dette er en avtale med Økonomisk fakultet ved Ludwig-Maximilians universitetet i München for studenter på bachelor- og masterprogrammet i samfunnsøkonomi.

Foto: LMU

Hvem kan søke?

Det tilbys 4 plasser hvert semester.

Studenter på et studieprogram i samfunnsøkonomi har førsteprioritet.

Karaktersnitt: C

Språk

Undervisningsspråk er tysk og engelsk. For studier på bachelornivå er de fleste emner undervist på tysk, men LMU åpner for at bachelorstudenter kan ta masteremner på engelsk dersom de er på slutten av bachelorgraden. Alle økonomiemner på masternivå undervises på engelsk.

Hvis du skal ta emner på tysk kreves det tyskkunnskaper tilsvarende nivå B1. Se mer informasjon om språkkrav på LMUs nettsider.

Ludwig-Maximilians-Universität tilbyr språkkurs i tysk. Universitetet har utviklet et online språkkurs, og anbefaler studenter med lite forkunnskap å sette i gang med dette programmet noen måneder før avreise.

Det tilbys også Language preparation and orientation-kurs for innreisende studenter i henholdsvis september og mars. Disse kursene er ikke gratis, men vil bli subsidiert av det internasjonale kontoret ved LMU.

Les mer om kurstilbudet her.

Lånekassen gir opp til 18.000 kr i språkstipend til et intensivt språkkurs før semesterstart. Informasjon om betingelser for språkstipend finner du på Lånekassens nettsider.

Hvilke emner kan jeg ta?

Tidligere har studenter på masternivå avlagt emner som Advanced topics in taxation, Systems competition, Behavioral Economic Theory, Evaluation Economics, Topics in International Trade, Applied Health Economics,Labor economics: Theory and Applications og Growth and Natural Resources.

Generell informasjon om emnevalg som gjelder internasjonale studenter finnes her.

Engelskspråklig informasjon fra økonomisk fakultet for innreisende studenter (med lenke til en utfyllende håndbok) finnes her.

Et normalt semester inneholder 30 ECTS-poeng, som gir uttelling som 30 studiepoeng ved UiO. Vær oppmerksom på at emnene typisk gir 3, 6, 9 eller 12 ECTS og at du må sette sammen studieplanen slik at du får nok poeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Vintersemesteret: fra oktober til februar.
Sommersemesteret: fra april til juli.

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale skolepenger ved avtaleuniversitetet.

Tyske universiteter har for øvrig lovfestet at studenter må være innmeldt i studentunionen deres. For å bli medlem må man betale en avgift. Dette gjelder også Erasmus-studenter. Medlemskap i studentunionen gir en betydelig rabatt på kollektivtransport i hele Tyskland.

Bolig

Studentenwerk München tilbyr rimelige studentboliger, men kan ikke garantere bolig for mer enn ca 30% av Erasmus-studentene.

Universitetets internasjonale kontor har tips og informasjon om å finne bolig.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

München

Nettside

http://www.uni-muenchen.de


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Økonomisk institutt