Utvekslingsavtale mellom Westfälische Wilhelmsuniversität Münster og Det juridiske fakultet

Westfälische Wilhelms-Universität Münster ble grunnlagt på 17. århundre. I dag studerer rundt 40 000 studenter på universitetet. Hovedfokus innen forskningen ligger på samfunnsvitenskap, matematikk, naturvitenskap, økonomi og juss.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er tysk.

Universitetet tilbyr forskjellige typer språkkurs i tysk. Nærmere informasjon finner du på hjemmesiden til Sprachenzentrum

Hvilke emner kan jeg ta?

Oversikt over kurstilbudet finner du på fakultetets hjemmeside under "Vorlesungskommentar".

En oversikt over hvilke "Schwerpunktbereiche" (fordypninger) som tilbys på fakultetet se oversikten Schwerpunktbereiche.

Avtalen ble opprinnelig opprettet med Institut für Informations- Telekommunikations- und Medienrecht. Nærmere informasjon om dette instituttet og fagtilbudet finner du på instituttets hjemmeside

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Vintersemester: midten av oktober til midten av februar
Sommersemster: midten av april til midten av juli

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet. Tyske universiteter har lovfestet at studenter må være innmeldt i deres studentunion. For å bli medlem her må man betale en avgift, som Erasmus studenter ikke er unntatt fra. Gjennom å betale denne avgiften får studentene ofte kraftig rabatt på offentlig kommunikasjon i Tyskland.

Bolig

Studentboliger finnes og internasjonale studenter blir prioritert. Mer informasjon om bolig og andre fasiliteter for studenter kan du finne på nettside om accommodation

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Münster

Nettside

http://www.uni-muenster.de/en/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet