Utvekslingsavtale mellom Eberhard Karls Universität Tübingen og Det juridiske fakultet

Universitetet i Tübingen ble grunnlagt i 1477 og er et tradisjonsrikt og populært universitet med en bred fagprofil. Studentene utgjør rundt en fjerdedel av Tübingens innbyggertall.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er tysk.

Universitetet tilbyr flere forskjellige språkkurs for utvekslingsstudenter. 

Være oppmerksom på at det ikke tilbys innføringskurs i tysk for utvekslingsstudenter.

Hvilke emner kan jeg ta?

Oversikt over kurstilbudet

Studenter kan velge blant alle kursene som blir tilbudt på Det juridiske fakultetet. Det kreves ikke noe påmelding for forelesningene, men det kreves påmelding til seminarene. Påmeldingen gjøres lokalt.

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Vintersemester: midten av oktober til midten av februar
Sommersemster: midten av april til midten av juli

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet. Tyske universiteter har lovfestet at studenter må være innmeldt i deres studentunion. For å bli medlem her må man betale en avgift, som Erasmus studenter ikke er unntatt fra. Gjennom å betale denne avgiften får studentene ofte kraftig rabatt på offentlig kommunikasjon i Tyskland.

Bolig

Universitetet tilbyr utvekslingsstudenter bolig gjennom "Studentenwerk". Du kan søke via universitetets nettside

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Tübingen

Nettside

http://www.uni-tuebingen.de/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet