Utvekslingsavtale mellom Washington Semester Program, American University og Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Washington Semester Program er et unikt program som kombinerer studier og utplassering i arbeidslivet. Programmet har syv studieretninger, blant annet innen global økonomi, amerikansk politikk og bærekraftig utvikling.

Nærheten til regjeringen, departementer, internasjonale organisasjoner, NGOer og tenketanker åpner for et stimulerende miljø og muligheter for å knytte kontakter.

Hvem kan søke?

Alle bachelorstudenter som er tatt opp på et bachelorprogram ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Programmet er kun for bachelorstudenter, og det kreves 90 avlagte studiepoeng før man reiser. Det er ubegrenset med plasser.

Karakterkrav: ca. C i snitt.

Språk

Undervisningsspråket er på engelsk.

Språkkrav: Karakteren 4 eller bedre i engelsk fra videregående skole, eller 550 poeng på TOEFL-testen (tilsvarer 213 poeng på computer-testen eller 80 poeng på internettesten), eller tilsvarende resultat fra annen internasjonalt godkjent engelsktest.

Hvilke emner kan jeg ta?

Washington Semester Program omfatter en seminardel, en praksisdel og en del med enten valgfritt emne eller et mindre forskningsprosjekt. Seminaret innebærer undervisning tre dager i uken, mens du utplasseres på en arbeidsplass to dager i uken. Ønsker du i tillegg et valgfritt emne, kan du velge fritt blant AUs bacheloremner som starter etter kl. 17.00, gitt at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav. Velger du å utføre et mindre forskningsprosjekt, vil du få hjelp av en veileder ved AU.

For å få godkjent et fullt semester (30 studiepoeng) ved UiO må du avlegge 15 US credits.

Slik er Washington semester bygget opp:

Academic Seminar Internship Optional Courses

Du velger to seminarrekker fra WSPs tilbud.

Kursinformasjon (pdf)

WSP hjelper deg med å finne relevant internship gjennom databaser og messe. 

Eksempler på internships (pdf)

Du velger et kurs/emne fra AUs regulære kurstilbud.

Oppholdet kan godkjennes som frie studiepoeng i graden din. Faglig relevante seminarrekker og kurs kan inngå i fordypning eller støttegruppe etter avtale med fakultetet.

Internships og studentprofil våren 2018 (pdf)

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemesteret: Slutten av august til midten av desember.
Vårsemesteret: Midten av januar til begynnelsen av mai.

Hva koster det?

UiO-studenter må betale skoleavgift. Denne ligger på ca. 8 500 US dollar for ett semester.

Her finner du informasjon om hvor mye du kan få i støtte til delstudier i utlandet.

Bolig

Det finnes studentboliger, se AUs nettsider om Housing and Dining Programs

Det er også en del andre boligmuligheter.

Annet

Praksisplass kan du søke selv, og du kan begynne i forkant av semesteret, slik at plassen er klar når du ankommer Washington DC.

Husk å legge arbeid i søknadene du sender. En internshipsøknad skal være en gjennomtenkt jobbsøknad som fokuserer på bedriftens behov og hvordan du kan bidra.

Eksempel på internships: Norsk-Amerikansk handelskammer søker to interns hvert semester

Dersom du ikke har funnet et internship på egen hånd, har American University en egen database over protensielle plasser. I begynnelsen av semesteret arrangeres også en messe der du kan møte bedrifter og organisasjoner som ønsker interns.

Last ned presentasjon av Washington Semester programmet (pdf).

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

USA

By

Washington DC

Nettside

http://www.american.edu/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studenter som har vært her tidligere

Les hvordan studentene har hatt det ved AUW

Blogger fra studenter som har vært ved American University i 2018:

Ingrid Skrede

Mahalet Tadesse