English version of this page

UNIFOR-stipend til utveksling til USA

I perioden 2018 til vår 2021 vil UiO-studenter som reiser på utveksling til USA kunne motta et eget studentstipend.

Om UNIFOR

UNIFOR er en non-profit organisasjon som forvalter og administrerer flere stiftelser som skal støtte studenter gjennom generelle studentstipend i forskning og høyere utdanning. UiO fordeler UNIFORs studentstipend til utreisende utvekslingsstudenter som reiser til utvalgte land.

Utvalgt land i perioden 2018-2021

For perioden 2018 til vår 2021 er midlene øremerket formelle utvekslingsopphold til amerikanske partneruniversiteter. UiO har rundt 40 utvekslingsavtaler i USA.

Kriterier

Studentstipendet vil bli tildelt UiO-studenter på bachelor- eller masternivå som har søkt og fått en utvekslingsplass gjennom en av UiOs utvekslingsavtaler i USA. Tildelingen gjelder opphold av minst 3 måneders varighet, og er en engangsutbetaling per utvekslingsopphold uavhengig av lengde utover minimumslengden. Tildelingen gjelder ikke utreise gjennom Gründerskolen/Entreprenørskap, sommeropphold eller andre kortere opphold, feltarbeid eller individuelle opphold/gjesteopphold som er organisert utenom formelle utvekslingsavtaler.

Det er en forutsetning at studiene i utlandet er forhåndsgodkjent som en del av studentens grad ved UiO.

Studentstipendet er ment å brukes til å dekke generelle ekstraomkostninger ved å studere i USA, og det må leveres en rapport til UiO etter oppholdet.

Studentene må betale tilbake stipendet dersom studieoppholdet i utlandet ikke blir gjennomført etter planen.

Frister

Studenter må ha søkt om utveksling til USA innen fristen 15. september for utreise vårsemesteret 2021.

Mottak av studentstipendet

Studenter som har fått plass på en utvekslingsavtale i USA, vil motta UNIFOR-kontrakt før avreise. Stipendet blir utbetalt i løpet av mars for utveksling på vårsemesteret og september/oktober for utveksling på høstsemesteret. Du trenger ikke å foreta deg noe selv før etter at UiO:Utveksling har kontaktet deg med mer informasjon.

Stipendsatsen vil til enhver tid avhenge av midler tilgjengelig i det aktuelle semesteret, og av antall utreisende studenter som kvalifiserer for mottak av stipendet. Erfaringsmessig vil beløpet ligge på mellom 10 000 - 14 500 kr totalt per student.

Merk! Dette stipendet har ingen innvirkning på din rett til å søke om støtte fra Lånekassen.

Spørsmål?

Kontakt utveksling@uio.no ved spørsmål.

Publisert 29. aug. 2017 14:22 - Sist endret 27. aug. 2020 15:04