English version of this page

UNIFOR-stipend til utveksling

UiO fordeler UNIFORs studentstipend til utreisende utvekslingsstudenter som reiser til utvalgte land og/eller etter utvalgte kriterier.

Om UNIFOR

UNIFOR er en non-profit organisasjon som forvalter og administrerer flere stiftelser som skal støtte studenter gjennom generelle studentstipend i forskning og høyere utdanning. UiO fordeler UNIFORs studentstipend til utreisende utvekslingsstudenter som reiser til utvalgte land.

Vår 2022

For våren går stipendmidlene til studenter med utvekslings- eller praksisdestinasjon i UiOs følgende satsningsområder:

  • Landene i Panoramastrategien: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA
  • Partneruniversitetene i Circle U.-samarbeidet: Aarhus Universitet (Danmark), Humboldt-Universität zu Berlin (Tyskland), King’s College London (Storbritannia), Université de Paris (Frankrike), Universitetet i Beograd (Serbia), Université catholique de Louvain (Belgia)
  • I tillegg vil UiOs utvekslingsambassadører motta et noe mindre stipend for å formidle sine opplevelser på utveksling

Det er et krav at man er fysisk tilstede i vertslandet. 

Aktuelle studenter vil bli kontaktet på e-post.

Kriterier

Studentstipendet vil bli tildelt UiO-studenter på bachelor- eller masternivå som har søkt og fått en utvekslingsplass gjennom en av UiOs utvekslingsavtaler. Tildelingen gjelder opphold av minst 3 måneders varighet, og er en engangsutbetaling per utvekslingsopphold uavhengig av lengde utover minimumslengden. Tildelingen gjelder ikke utreise gjennom Gründerskolen/Entreprenørskap, sommeropphold eller andre kortere opphold, feltarbeid eller individuelle opphold/gjesteopphold som er organisert utenom formelle utvekslingsavtaler.

Det er en forutsetning at studiene i utlandet er forhåndsgodkjent som en del av studentens grad ved UiO.

Studentstipendet er ment å brukes til å dekke generelle ekstraomkostninger ved å studere i utlandet og studentene må levere en rapport til UiO etter oppholdet.

Studentene må betale tilbake stipendet dersom studieoppholdet i utlandet ikke blir gjennomført etter planen.

Frister

Informasjon kommer på e-post til studenter som møter kriteriene.

Mottak av studentstipendet

Aktuelle studenter vil motta elektronisk kontrakt fra oss og du trenger ikke å foreta deg noe før UiO:Utveksling kontakter deg.

Stipendsatsen avhenger av midler tilgjengelig i det aktuelle semesteret, og av antall utreisende studenter som kvalifiserer for mottak av stipendet. Beløpene for våren 2022 vil være mellom 5000 og 7500 kr per student.

Merk! Dette stipendet er skattefritt og har ingen innvirkning på din rett til å søke om støtte fra Lånekassen.

Spørsmål?

Kontakt utveksling@uio.no ved spørsmål.

Publisert 29. aug. 2017 14:22 - Sist endret 11. nov. 2021 16:37