Utvekslingsavtale mellom Washington College of Law, American University og Det juridiske fakultet

American University of Washington ble grunnlagt i 1893. Nærheten til regjeringen, departementer, internasjonale organisasjoner, NGOer og tenketanker åpner for et stimulerende miljø og muligheter for å knytte kontakter.

Avtalen sikrer tilgang til Exchange plasser og Study Abroad plasser med reduserte skolpenger.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret. Karaktersnittet må være på C eller bedre.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er engelsk. Studenter som har oppnådd karakteren 4 eller bedre i engelsk fra videregående trenger ikke å avlegge TOEFL/IELTS-test.

Hvilke emner kan jeg ta?

Utvekslings- og Study Abraod-studenter velger emner fra Washington College of Laws LL.M.-grader. Studenter må velge fra hvilken LL.M.-grad de ønsker å velge sine emner fra. En oversikt over de ulike spesialiseringene finner du på Washington College of Laws sine nettsider.

12 credits gir 30 studiepoeng.

Hva koster det?

Rene utvekslingsplasser er uten skolepenger. 

Studenter som får plass som Study Abroad-studenter får en reduksjon på 50 % av Washington College of Law's ordinære skolepenger.

Washington College of Law krever i utgangspunkt at utvekslingsstudenter tegner en egen helseforsikring på WCL. Dersom studenter har en helseforsikring, som oppfyller WCL sine krav, er det mulig å få fritak for å tegne en separat helseforsikring. 

Bolig

Washington College of Law kan ikke tilby bolig til utvekslingsstudenter. Studentene må finne seg bolig på egenhånd.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Annet

Studenter som har vært på utveksling på Washington College of Law kan etter fullført Mastergrad i rettsvitenskap returnere til Washington College of Law (innen to år etter at mastergraden i rettsvitenskap er oppnådd) for å fullføre en LL.M.-grad. Tidligere utvekslingsstudenter kan søke om opptak til det LL.M.-programmet der de tok sine emner fra under utvekslingsoppholdet. 6 credits fra utvekslingsoppholdet kan bli godkjent i LL.M.-graden (forutsatt at disse kan inngå i den respektive LL.M.-graden).

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

USA

By

Washington DC

Nettside

https://www.wcl.american.edu/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet