Utvekslingsavtale mellom Washington College of Law, American University og Det juridiske fakultet

American University of Washington ble grunnlagt i 1893. Nærheten til regjeringen, departementer, internasjonale organisasjoner, NGOer og tenketanker åpner for et stimulerende miljø og muligheter for å knytte kontakter.

Avtalen sikrer tilgang til Exchange plasser og Study Abroad plasser med reduserte skolpenger.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret. Karaktersnittet må være på C eller bedre.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er engelsk. Studenter som har oppnådd karakteren 4 eller bedre i engelsk fra videregående trenger ikke å avlegge TOEFL/IELTS-test.

Hvilke emner kan jeg ta?

Utvekslings- og Study Abraod-studenter velger emner fra Washington College of Laws LL.M.-grader. Studenter må velge fra hvilken LL.M.-grad de ønsker å velge sine emner fra. En oversikt over de ulike spesialiseringene finner du på Washington College of Laws sine nettsider.

12 credits gir 30 studiepoeng.

Hva koster det?

Rene utvekslingsplasser er uten skolepenger. 

Studenter som får plass som Study Abroad-studenter får en reduksjon på 50 % av Washington College of Law's ordinære skolepenger.

Washington College of Law krever i utgangspunkt at utvekslingsstudenter tegner en egen helseforsikring på WCL. Dersom studenter har en helseforsikring, som oppfyller WCL sine krav, er det mulig å få fritak for å tegne en separat helseforsikring. 

Bolig

Washington College of Law kan ikke tilby bolig til utvekslingsstudenter. Studentene må finne seg bolig på egenhånd.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Annet

Studenter som har vært på utveksling på Washington College of Law kan etter fullført Mastergrad i rettsvitenskap returnere til Washington College of Law (innen to år etter at mastergraden i rettsvitenskap er oppnådd) for å fullføre en LL.M.-grad. Tidligere utvekslingsstudenter kan søke om opptak til det LL.M.-programmet der de tok sine emner fra under utvekslingsoppholdet. 6 credits fra utvekslingsoppholdet kan bli godkjent i LL.M.-graden (forutsatt at disse kan inngå i den respektive LL.M.-graden).

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

USA

By

Washington DC

Nettside

https://www.wcl.american.edu/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet

Utvekslingsrapporter fra studenter

 • Stian

  10 av 10
  Studieprogram ved UiO Master i rettsvitenskap
  Semestre på utveksling Høst 2021
  Vurdering av utvekslingsstedet 5 / 5

  American University Washington College of Law har hyggelige og engasjerte professorer som legger til rette for undervisningstimer med høy aktivitet og diskusjon. I tillegg får en venner fra hele verden, og Washington DC er et fantastisk sted å bo.

  Hvorfor jeg valgte dette stedet

  Jeg valgte først og fremst AUWCL fordi at jeg ønsket å reise på utveksling til USA, men også fordi at de har internasjonalt anerkjente llm-programmer, og tar imot studenter fra hele verden.

  • Faglig

   Arbeidsmengde og nivå

   12 Credits tilsvarer 30 studiepoeng, og de fleste fagene ved AUWCL ligger på 2-3 credits. Jeg tok hovedsakelig fag fra llm-programmet deres innenfor Intellectual Property, med svært kompetente og imøtekommende professorer. Siden hvert fag har to undervisningstimer i uken må en regne med at det går en del tid til skolearbeid i hverdagen.

   Undervisningsopplegg

   Undervisningsformen ligner mest på kursundervisningen vi har på UiO, men det er forventet at en deltar, og det er vanlig at professorene ber deg svare på spørsmål, eller gjennomgå dommer som har vært på leselisten til kursdagen. Det anbefales derfor å forberede seg i forkant av undervisningstimene. Når det er sagt er professorene svært vennlige, og det er helt greit å svare feil. I tillegg er det obligatorisk oppmøte i undervisningen. Eksamensformen er opp til hver professor, men består gjerne av essayspørsmål, noen ganger i kombinasjon med en multiple choice-del.

  • Valgte emner

   • LAW-688-001 - Patent law
   • LAW-627-001 - Bankruptcy and Creditor's rights
   • LAW-609-001 - Trademark law
   • LAW-623-001 - Copyright law
  • Praktisk

   Mottak

   Før ankomst i Washington var AUWCL svært hjelpsomme med å besvare alle spørsmål jeg måtte ha i forbindelse med opptak og avreise, og holdt zoom-møter om blant annet visumprosessen, hvor en bør bo, livet i DC med mer. Ved ankomst organiserte universitetet en tre dager lang "orientation" for alle utvekslings- og llm-studenter, som minner om en fadderuke. I løpet av disse dagene blir en kjent med jusstudenter fra hele verden, og det hele ble avsluttet med baseballkamp på Nationals Park.

   Bosituasjon

   Jeg fant bosted gjennom Airbnb, og delte bad og kjøkken med fire andre. Leiemarkedet i DC er ganske dyrt sammenlignet med i Oslo, men dette avhenger selvsagt av dollarkursen. Prisen på et rom i et kollektiv kan variere fra alt mellom 800-2000 USD per måned, avhengig av område og standard.

   Transport

   Både metro- og bussystemet i DC fungerer veldig godt, og det er lett å komme seg rundt. En fordel ved å ta 12 credits er at en får et såkalt "U-pass". Det er et kort som gir mulighet til å ta så mye offentlig transport som en måtte ønske, hvilket sparer en for penger.

  • Økonomisk

   Økonomisk støtte mottatt (stipender o.l.)
   • Erasmus+
   • Nordplus
   • UNIFOR
   Studiekostnader utenom skolepenger

   5 000 – 10 000 kr

   Boutgifter

   5 000 – 7 500 kr

   Levekostnader sammenlignet med Norge (spise, reise lokalt, etc.)

   Omtrent det samme

   Tips og kommentarer

   AUWCL krever at en tegner deres helseforsikring. Forsikringen er ganske dyr, så jeg valgte selv å søke om å få "waive" denne, idet en som norsk student allerede har helseforsikring gjennom Helfo. Dette er en vurdering en må ta selv, men det er en mulighet til å spare penger.

  • Nyttig å vite

   Det er lurt å delta på zoom-møtene som AUWCL arrangerer i løpet av semesteret før en skal på utveksling, idet de inneholder nyttig informasjon som er verdt å få med seg. Siden undervisningen er obligatorisk, med forberedelser til hver time, må en forvente å gjøre en viss innsats i det daglige. En må derfor planlegge godt for å få tid til reise rundt og oppleve andre ting i helgene. Det anbefales.

Har du vært på utveksling på dette studiestedet?

Send oss din rapport