Utvekslingsavtale mellom Michigan State University og Fysisk institutt

Michigan State University ble grunnlagt 1855 og har ca. 55 000 studenter, noe som gjør det til USAs 8. største universitet.

Hvem kan søke?

Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng når du søker.

Karakterkrav: snitt på over C

Språk

Engelsk.

Språkkrav:

  • 4 eller bedre fra norsk videregående skole
    eller
  • TOEFL 79 (internet based)

En eventuell engelsktest må være avlagt og resultatene lastet opp i SøknadsWeb innen søknadsfristen 15. september/15. februar.

Informasjon TOEFL test

Om du har tatt en TOEFL-test fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Dokumentasjon på språkkrav må lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen.

Hvilke emner kan jeg ta?

Oversikt over emner

Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav (prerequisites). Emnevalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt.

Antall credits per semester full tid for bachelorstudenter: 15.
Antall credits per semester full tid for masterstudenter: 12

Førsteårskurs godkjennes normalt ikke. Unntak kan gjøres, men kun etter skriftlig avtale med det enkelte fakultet.

Hvor lenge varer semesteret?

Vårsemester: begynnelsen av januar til begynnelsen av mai
Høstsemester: midten av august til midten av desember

Hva koster det?

Antall gratisplasser høsten 2018: 2

Stipendmuligheter
Studenter som søker på utveksling i høst- og/eller vårsemesteret kan søke om stipend fra Norge-Amerika Foreningen.
Søknadsfrist er i desember hvert år. Du må altså søke om stipend innen fristen i desember, før du søker om utvekslingsplass i februar (året etter).

UiO-studenter som reiser til USA i perioden 2018-2020 vil motta stipend fra UNIFOR. Summen på dette stipendet vil variere hvert semester.

Stipendmuligheter fra Fulbright
Masterstudenter som søker på utveksling i to semestre kan søke om stipend fra Fulbright foundation
Søknadsfrist er 1. oktober. Du må altså søke om stipend til fristen i oktober, før du søker om utvekslingsplass i februar (året etter).

Bolig

Det finnes ulike bomuligheter på campus.

Visum

Du trenger visum før avreise.

I forbindelse med søknadsprosessen til MSU, vil du måtte dokumentere (på engelsk) at du har tilgang det som tilsvarer ca 8,700 USD. Dette kan være i form av en personlig bankutskrift eller bankutskrift til en sponsor/familiemedlem.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

USA

By

East Lansing, MI

Nettside

http://americansemester.isp.msu.edu/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Fysisk institutt