Utvekslingsavtale mellom Penn State University og Det juridiske fakultet

Penn State Law er lokalisert på Penn State's University hovedcampus i State College. Røttene til Penn State Law er tett knyttet til The Dickinson School of Law, som er den eldste Law School i Pennsylvania og USAs femte eldste (grunnlagt i 1834).

Frem til 2014 var The Dickinson School of Law plassert på to ulike campus, State College og Carlisle. Fra 2014 av heter Law School på hovedcampus i State College Penn State Law.

Avtalen sikrer tilgang til Exchange plasser (uten skolepenger), Study Abroad plasser (med reduserte skolpenger) og LL.M. programmet med reduserte skolepenger.

Hvem kan søke?

Avtalen er åpen for studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap.  Studenter som ønsker å reise på utveksling (et semester) må ha fullført 3. studieåret. Karaktersnittet må være på C eller bedre.

Studenter som ønsker å avlegge en LL.M. må på tidspunktet for utreise ha fullført 3. året av Masterstudiet i rettsvitenskap og ha karaktersnitt på rundt B/C. Angående muligheter for innpassing av deler/hele LL.M.-graden i 5. studieåret se lenger nede (under punkt "annet").

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er engelsk. Studenter som har oppnådd karakteren 4 eller bedre i engelsk fra videregående trenger ikke å avlegge TOEFL/IELTS-test.

Hvilke emner kan jeg ta?

Oversikt over emnetilbudet finner du på vertsuniversitetets nettside. En oversikt over Specialized Fields of Study finner du her.

Utvekslingsstudenter og Study Abroad studenter kan velge blant emnene, som tilbys i forbindelse med JD- og LLM-graden på Penn State Law (forutsatt at det er ledig kapasitet), inkludert coursene legal analysis, writing og research course for LL.M.-studenter.

En beskrivelse av LL.M.-programmet finner du her

12 credits gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

August to December, January to May. Precise dates for each semester are in the Academic Calendar for the Law School here

Eksamen: See the academic calendar above for precise dates; generally exams are in early December and early May.

Hva koster det?

Utvekslingsstudenter fra Det juridiske fakultetet (exchange students - dvs. gratisplass) trenger ikke å betale skoleavgift.

Avtalen sikrer i tillegg tilgang til study abroad plasser og LL.M.-plasser med reduserte skolepenger. Beløpet vil vanligvis ligge innenfor Lånekassens satser for støtte til skolepenger, men vi må ta forbehold pga. endringer i tilbudt rabatt og valutakurssvingninger.

Informasjon om prisene for study abroad og LL.M.-plassene finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Alle studenter, som skal til Penn State (uansett om de har en gyldig norsk studentforsikring eller ikke), må tegne en egen helseforsikring på Penn State. Denne koster rundt $ 2000,- per år - ca. 700,- for høstsemesteret og $1300,- for vårsemesteret. Dette er et krav fra Penn State University, som vi må forholde oss til. 

Bolig

Informasjon om Penn States boligtilbud finner du på vertsuniversitetets nettside.

Informasjon om off campus housing.

 

Visum

Du trenger visum før avreise.

Annet

Fakultetet åpner for at studenter kan erstatte deler/hele 5. studieåret med en LL.M.-grad (valgemene på 5. studieåret vil i hvert fall kunne erstattes med emnene fra LL.M.-graden). For å kunne erstatte hele 5. studieåret må det inngå en masteroppgave i LL.M.-graden som tilsvarer oppgaven vår. Om den gjør det vil først vurderes av en faglærer her på fakultetet etter at graden er oppnådd. Vi kan altså ikke garantere på forhånd at den kan erstatte oppgaven på fakultet.

LL.M.-graden på Penn State er i utgangspunktet en såkalt course based LL.M., men det er mulig å avtale individuelt å skrive en større oppgave (independent study). Dersom du tar sikte på å erstatte hele 5. studieåret med LL.M.-graden må du sette deg inn i hvilke krav som stilles til masteroppgaven ved Det juridiske fakultet, UiO. Du kan så prøve å avtale med veilederen på Penn State å skrive en større oppgave enn det som kreves på Penn State, for å prøve å tilfredsstille kravene som stilles til masteroppgave ved Det juridiske fakultetet, UiO. Husk at det er Penn State som tilbyr LL.M.-graden og at deres regelverk gjelder, du kan derfor ikke kreve å skrive en større oppgave der, det avhenger av en individuell avtale med veilederen på Penn State.

Generell informasjon om Student Life.

Informasjonsvideo om Penn State Law.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

USA

By

State College, PA

Nettside

http://www.psu.edu/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet

Utvekslingsrapporter fra studenter

 • Henriette

  En opplevelse jeg ikke ville vært foruten!
  Studieprogram ved UiO Master i rettsvitenskap
  Semestre på utveksling Høst 2021
  Vurdering av utvekslingsstedet 5 / 5

  Mitt opphold på Penn State Law var veldig bra. Miljøet både på skolen og utenom var veldig bra, professorene var gode. Læringsutbyttet var stort!

  Hvorfor jeg valgte dette stedet

  Pga. avtale med UiO.

  • Faglig

   Arbeidsmengde og nivå

   Jeg opplevde at arbeidsmengden var en del større enn på UiO, mest fordi professorene forventer at man møter godt forberedt til timen og noen cold-caller.

   Undervisningsopplegg

   Mest diskutering av fagene i timene, ikke så mye forelesninger. Oppmøte og deltakelse i timen er viktig og teller på karakteren. Innleveringer i seminar-fagene.

  • Valgte emner

   • M&A II
   • LLM 900- Introduction to the American System
   • Independent Studies
   • M&A I
   • LLM 901- Legal Writing
  • Praktisk

   Mottak

   Veldig bra! Hadde ikke fadder, men ble raskt kjent med andre studenter.

   Bosituasjon

   På det private markedet. Bodde i to-roms leilighet og hadde eget soverom og bad.

   Transport

   Gikk stort sett til universitetet, bodde på campus.

  • Økonomisk

   Økonomisk støtte mottatt (stipender o.l.)
   • Erasmus+
   • Nordplus
   • UNIFOR
   Studiekostnader utenom skolepenger

   5 000 – 10 000 kr

   Boutgifter

   10 000 – 15 000 kr

   Levekostnader sammenlignet med Norge (spise, reise lokalt, etc.)

   Litt dyrere

   Tips og kommentarer

   Norske studenter fikk fritak fra den obligatoriske (og dyre) forsikringen som kreves.

  • Nyttig å vite

   Standarden er litt dårligere enn i Norge, jeg ville prioritert å bo litt dyrere og finere, samt sentralt.

 • Erik

  Kven vil vel ikkje oppleve eit fullsett Beaver Stadium fullstendig kledd i kvitt? Ei heilt fantastisk college-oppleving!
  Studieprogram ved UiO Master: jus (rettsvitenskap)
  Semestre på utveksling Haust 2021
  Vurdering av utvekslingsstedet 5 / 5

  Utvekslingsopphaldet vart akkurat som eg håpte. Den klassiske amerikanske campusopplevinga kombinert med tallause moglegheiter for ytterlegare opplevingar gjorde opphaldet fantastisk. I tillegg var det utruleg kjekt å bli kjend med nye personar, både frå Noreg og frå andre delar av verda.

  Hvorfor jeg valgte dette stedet

  Eg har alltid ynskja å ta delar av utdanninga mi i utlandet. USA er eit land eg hadde til overs å utforske, og eg tenkte det ville vere spennande å oppleve eit amerikansk collegemiljø eg har høyrd mykje om mellom anna frå andre studentar som tidlegare har studert ved Penn State.

  • Faglig

   Arbeidsmengde og nivå

   Det vert forventa at ein er førebudd til kvar time i kvart fag, noko som betyr at ein må gjere ein god del arbeid i løpet av skuleveka. Måndag - torsdag, samt delar av fredag, vil eg seie har mykje fokus på skulearbeid. Samstundes er det ikkje alltid forventa at LLM-studentar (internasjonale) kan svare på alt. Men som til dømes i dei reine LLM-faga, som for eksempel LLM Contracts kan ein fort bli «cold called» og ein må da kunne svare for seg.

   Undervisningsopplegg

   I nokre av faga eg tok var det innleveringar undervegs. Til dømes har LLM 901 ingen eksamen og er ferdig før dei andre faga har avsluttande eksamen. I Contracts hadde ein ei innlevering i tillegg til avsluttande skriftleg eksamen. Resten av faga hadde skriftleg eksamen. Ein har obligatorisk oppmøte i kvart fag, rett nok med enkelte unntak.

  • Valgte emner

   • INTR 971 - International Law
   • LLM 900 - Introduction US Legal System
   • ENVR 965 - Oil and Gas Law
   • PSLFY 905 - Contracts
   • LLM 901 - Legal Analysis, Writing and Research
  • Praktisk

   Mottak

   Ved studiestart hadde me som internasjonale studentar ei introduksjonsveke (LLM 900) der me fekk moglegheita til å bli kjend med dei andre internasjonale studentane samt ein introduksjon til det amerikanske rettssystemet. Det er lagt opp til at ein skal få ein mjuk start på opphaldet samstundes som ein vert kjend med nye fjes frå ulike kulturar og bakgrunnar.

   Bosituasjon

   Eg var noko seint ute med å finne plass å bu på grunn av komplikasjonar rundt covid-19 og visum til USA, så eg måtte finne plass å bu på den private marknaden. Det er mogleg å bu på campus, men då må ein vere tidleg ute. Det er ein rekke moglegheiter privat i ulike prisklassar.

   Transport

   Gjennom min leigeavtale med The Valley fekk eg og eit busskort som eg kunne bruke på dei bussrutane som tek meg til å frå plassen eg budde. Dette er det fleire andre private utleigarar som har og. Det er ikkje noko anna enn buss av kollektiv transport. Det er lurt å ha klar Uber/Lyft om ein studerer i State College, spesielt om ein ikkje bur på campus.

  • Økonomisk

   Økonomisk støtte mottatt (stipender o.l.)
   • Erasmus+
   • Nordplus
   • UNIFOR
   Studiekostnader utenom skolepenger

   2 500 – 5000 kr

   Boutgifter

   7 500 – 10 000 kr

   Levekostnader sammenlignet med Norge (spise, reise lokalt, etc.)

   Omtrent det samme

   Tips og kommentarer

   Det er lurt å ha spart opp ein del i forkant av opphaldet. Vil ein reise litt rundt om i landet går det ein del midlar til dette. Penn State krevjar at ein skriv forsikring med deira universitet om ein ikkje har ein anna godkjend forsikring. Nordmenn får som regel denne «waived», men dette er ein prosess ein må vere klar over før ein drar over.

  • Nyttig å vite

   Fotballsesongen er på haustsemesteret. Få tak i «White Out» billettar til dette. Søk opp på Youtube så forstår du! Det kan vere langt å gå om ein bur utanfor campus - Uber og Lyft er to gode kompisar. Høyr med tidlegare studentar om tips til kor det kan vere fint å bu, store skilnader i standard som er ute og går der. Sist men ikkje minst: opplev USA! Ta deg ein tur med studiekamerater, bli kjend med amerikanske og internasjonale jusstudentar, ha det kjekt!

 • Andreas

  Bak hver ting som er annerledes gjemmer det seg en anledning til å lære og oppleve noe nytt!
  Studieprogram ved UiO Master: Rettsvitenskap
  Semestre på utveksling Høsten 2021
  Vurdering av utvekslingsstedet 5 / 5

  Jeg opplevde USA og Amerikansk college som en flott opplevelse, men noe annerledes enn hva vi er vant med hjemme i Norge. Det er mye å ta seg til og mye å se rundt campus området. Alt fra college-kamper med laget til utflukter til historiske byer i nærheten.

  Hvorfor jeg valgte dette stedet

  Jeg var sikker på at et engelsk-språklig land var det jeg ville, og den amerikanske college opplevelsen hadde da klart størst apell. Hva som endelig gjorde at Penn State ble det stedet jeg utvekslet var en Youtube-video av en av hjemmekampene på fotball (amerikansk) stadion vår. Over 100 000 fans iført hvite klær ble et folkehav av stemning som jeg kunne føle på gjennom skjermen.

  • Faglig

   Arbeidsmengde og nivå

   Det faglige nivået var høyt, noe man gjerne så reflektert i hvor komplekse noen av pensumbøkene var. Forelesninger og undervisning krevde mer deltakelse og forberedelse enn hva man vanligvis må gjennom på UiO, da foreleseren din kan spontant spørre deg om å forklare eller svare på et spørsmål. Da all undervisning var på engelsk ble det naturligvis litt ekstra jobbing siden engelsk og engelsk-juss ikke var språket jeg vanligvis arbeidet på.

   Undervisningsopplegg

   I likhet med fagene på UiO var også undervisningen noe forskjellig fra time til time. Jeg tok fag som i hovedsak bare baserte seg på deltakelsen i timen og en endelig eksamen, ca. 10-15% av karakteren var deltakelse i timen. All undervisningen var på engelsk.

  • Valgte emner

   • 984: International commercial arbitration
   • 900: LLM Intro course (obligatorisk)
   • 961: Contract Law
   • 964: Intro to M&A
  • Praktisk

   Mottak

   Alle utvekslingsstudenter på Penn State må møte (dersom de kommer for høstsemesteret) 2/3 uker før det vanlige semesteret starter for å delta i et intro kurs som skal forberede en på hvordan jussen fungerer i USA. Samtidig er denne perioden lagt opp til at utvekslingsstudentene skal bli kjent med hverandre, og det ble arrangert flere sosiale sammenkomster i denne perioden.

   Bosituasjon

   Jeg bodde privat, i all grunn fordi de færreste stedene som ble tilbudt gjennom universitetet tillot en leiekontrakt som kun gjaldt et semester. Det finnes plasser, men da må man være tidlig ute med å søke. Jeg bodde i et større hus nær sentrum med kun gutter. Alt i alt en grei opplevelse, men med noe bråk og styr som vanligvis følger med en sånn bosituasjon. Jeg fant dette stedet gjennom en "nettportal"-løsning som tilbys av skolen hvor både skolen og private aktører kan tilby utleie.

   Transport

   Mens jeg var på utveksling ble buss hovedformen for transport. Det går en gratis buss langs en fast rute som bla. stopper i sentrum (der jeg bodde) og uten for det juridiske fakultetet på Penn. Bussen gikk hvert 15 minutt mellom 8 og 18 i hverdagene.

  • Økonomisk

   Økonomisk støtte mottatt (stipender o.l.)
   • Erasmus+
   • Nordplus
   • UNIFOR
   Studiekostnader utenom skolepenger

   1 000 – 2500 kr

   Boutgifter

   5 000 – 7 500 kr

   Levekostnader sammenlignet med Norge (spise, reise lokalt, etc.)

   Litt billigere

   Tips og kommentarer

   Spar penger i forveien, det er viktig å dra nytte av muligheten man har fått til å oppleve et annet land og ved å ha spart penger før man ankommer så har man muligheten til å unne seg litt luksus og opplevelser. Skolen har vanligvis obligatorisk skoleforsikring, men denne trengs ikke av norske-studenter ettersom vi er dekket gjennom HELFO. Et annet tips er å søke om penger fra Lånekassen tidlig, da skolepenger ofte skal betales på starten av semesteret, og fordi man må ha fått innvilget pengene før man kan motta forsikringen. Det er dessuten tungvint å ringe hjem til Norge for å løse problemer når man har ankommet USA.

  • Nyttig å vite

   Tenk litt på hva du ønsker å få ut av utvekslingen din. Nye fag? En ekstra master? Nye opplevelser? Finn ut av hva som er viktig for deg og kast deg litt ut i dette. De fleste kommer til å bo og jobbe i Norge hele sitt liv, og å utveksle er en unik mulighet til å få andre impulser enn det man kan hjemme.

Har du vært på utveksling på dette studiestedet?

Send oss din rapport