English version of this page

DUO vitenarkiv

Hva er DUO vitenarkiv?

  • DUO vitenarkiv er åpent tilgjengelig på internett.
  • DUO omfatter i dag elektroniske utgaver av masteroppgaver, doktoravhandlinger og artikler.  
  • DUOs innhold kurateres av Universitetsbiblioteket.  
  • Masteroppgaver som lagres i DUO leveres via Studentweb.  
  • Vitenskapelige publikasjoner som lagres i DUO leveres via Cristin.  
  • Innhold i DUO høstes av Oria, Google og Google Scholar, OpenAIRE og andre indekseringstjenester.  

Ta i bruk

  • DUO er åpent tilgjengelig for alle
  • Lesebegrenset innhold er kun tilgjengelig for DUOs driftsgruppe

Gå til DUO

Hva er lov å lagre i DUO?

Kontakt

Trenger du hjelp eller eller har du spørsmål om DUO?