eValg - UH-sektorens løsning for elektronisk valg

Universitetet i Oslo har gjennomført elektronisk valg med eValg siden 2006, og leverer eValg som en tjeneste til en rekke universiteter og høgskoler.

En helt ny versjon av eValg er utviklet og brukes hos UiO, og vil bli videreutviklet for å kunne følge andre institusjoners valgreglement. eValg 3 har et mer moderne utseende og en kraftig forbedret brukeropplevelse.

Hva er eValg?

eValgs fremste styrke er at den følger UH-sektoren sine sentrale og lokale valgreglement, og støtter ulike varianter av flertallsvalg, preferansevalg og listevalg, avhengig av institusjonen sitt lokale valgreglement.

Hva innebærer en avtale om eValg?

Avtalen gir dere en svært god og grundig tjeneste med selvbetjent administrasjon, eget velgergrensesnitt, FEIDE-pålogging, drift og support fra USIT og kontonuerlig utvikling/forbedring.

USIT tilbyr drift av eValg til UH-sektoren

Tjenesten som kan bestilles er den samme stabile og brukervennlige tjenesten som tilbys på UiO. 

Kontakt evalg-drift@usit.uio.no for å bestille eValg og komme i gang.

Referanser

eValg brukes av: