eValg - UH-sektorens løsning for elektronisk valg

Universitetet i Oslo har gjennomført elektronisk valg med eValg siden 2006, og leverer eValg som en tjeneste til en rekke universiteter og høgskoler. En helt ny versjon av eValg er under utvikling. eValg 3 vil ha et mer moderne utseende og en kraftig forbedret brukeropplevelse.

Hva er eValg?

eValg er en tjeneste for å gjennomføre elektroniske valg på universitet og høgskoler. eValgs fremste styrke er at den følger UH-sektoren sine sentrale og lokale valgreglement, og støtter ulike varianter av flertallsvalg, preferansevalg og listevalg, avhengig av institusjonen sitt lokale valgreglement. Støtter vi ikke din institusjon sitt valgreglement, legger vi det til. Valgreglementenes krav til sikkerhet er ivaretatt med bla. autentisering med Feide.

eValg vil videreutvikles i uoverskuelig framtid. Det finnes ingen tilsvarende løsninger i markedet som støtter valgreglementene i UH-sektoren.

Hva gjør eValg for meg?

I en overordnet valgprosess støtter eValg selve valggjennomføringen og opptellingen. Valgprosessen i bildet under viser med blå bokser hva eValg selv gjør, og har blå kanter på boksen der eValg er involvert:

(Prosessen vil variere, avhengig av ditt lokale valgreglement.)

Kort oppsummert starter eValg sitt arbeid etter at et valgstyre har vedtatt at et valg skal gjennomføres. Når data, som kandidater og manntall, er lagt inn i eValg, kan valget starte. Etter stemmeperioden gir eValg deg valgresultat, med valgprotokoll, som kan bli vedtatt av valgstyret.

Hvordan stemme?

Tjenesten har høyt fokus på brukeropplevelse, og er tilrettelagt for alle typer enheter, med responsivt design. Det skal være kjapt og enkelt å stemme.

Forsiden for velgere

 

Stemmesedlene blir krypterte, for å gjøre valg hemmelige. eValg kan ikke dekryptere stemmesedlene, og knytningen mellom stemmeseddel og person brytes.

Hvordan sette opp valg?

Alle som har admin-rettigheter i eValg kan fritt sette opp og administrere valg.

Enkel gjennomgang av oppsett av et valg (merk: Opptak fra uferdig versjon av eValg 3, så sluttresultatet vil se annerledes ut):

Hva innebærer en avtale om eValg?

Hvis du kjøper eValg som en tjeneste, får du:

  • Tilgang til et selvbetjent grensesnitt for administrasjon. Du setter selv opp hvem som skal få admintilgang.
  • Et eget velgergrensesnitt for institusjonen. Vi tilpasser utseendet etter institusjonens designprofil.
  • Tilgang til alle Feide-brukere for avstemming.
  • USIT drifter tjenesten og sikrer oppetid og fortløpende sikkerhetsoppdateringer.
  • Support hos USIT til institusjonens kontaktperson.

USIT tilbyr også opplæring og annen bistand og tilpassinger.

Priser fåes på forespørsel.

Framtiden for eValg

eValg ble utviklet fordi det ikke finnes tilsvarende tjenester i markedet som har støtte for universitetenes valgreglement. Universitetet i Oslo har behov for en løsning for elektronisk valg, og planen er at eValg skal dekke dette behovet i overskuelig framtid. Det forventes at det samme behovet vil vedvare også i UH-sektoren generelt, og så lenge det er tilfelle vil UiO tilby eValg som en tjeneste til UH-sektoren.

eValg utvikles fortløpende av USIT, og ny funksjonalitet legges til ved behov.

For etterrettelighet, er eValg fri programvare, så alle kan laste det ned, og fritt ta det i bruk. Det er også mulig å selv utvikle ny funksjonalitet.

Mer info

Publisert 4. jan. 2018 12:17 - Sist endret 29. jan. 2019 12:07