eValg - UH-sektorens løsning for elektronisk valg

Bildet kan inneholde: kommunikasjonsenhet, dingser, gest, mobil enhet, skrift.
 • Brukt på Universitetet i Oslo siden 2006, og kontinuerlig forbedret og videreutviklet
 • Brukervennlig for de som skal stemme og for de som skal arrangere valg
 • Leveres som en tjeneste til en rekke universiteter og høgskoler
 • Følger UH-sektoren sine valgreglement, og støtter ulike varianter av flertallsvalg, preferansevalg og listevalg
 • Videreutvikling inkluderer tilpassing til institusjonenes valgreglement
 • Tjenesten du bestiller inkluderer drift, vedlikehold og utvikling

Tjenesten du bestiller, inkluderer:

 • Tilgang til et selvbetjent grensesnitt for administrasjon. Du setter selv opp hvem som skal få admintilgang.
 • Et eget velgergrensesnitt for institusjonen. Vi tilpasser utseendet etter institusjonens designprofil.
 • Tjeneste med FEIDE-pålogging.
 • Tilgang for alle FEIDE-brukere på institusjonene.
 • USIT drifter tjenesten og sikrer oppetid og fortløpende sikkerhetsoppdateringer.
 • Drift og support fra USIT.
 • Mulighet for opplæring, tilpassinger og annen bistand.
 • Kontinuerlig utvikling og forbedring.

Pris

Alle organisasjoner kan kjøpe fri tilgang for alle brukere i egen organisasjon. Prisene som er oppgitt under gjelder for organisasjoner i UH-sektoren. Organisasjoner utenfor UH-sektoren bes tak kontakt for priser. 

Kategori

Antall brukere*

Pris per år (2021-pris)

Liten

1 - 3000

32 000 + MVA

Middels

3001 - 10 000

48 000 + MVA

Stor

Mer enn 10 000, hvorav inntil 3000 ansatte

64 000 + MVA

Kjempestor

Mer enn 10 000, hvorav mer enn 3000 ansatte 160 000 + MVA

Nye kunder betaler en etableringskostnad på 40 000 kr + mva det første året.

(*) Antall brukere = ansatte + studenter totalt ved organisasjonen

Prisen inkluderer

 • Bistand med å få på plass databehandleravtale

 • Oppsett av eValg med FEIDE-innlogging for alle brukere ved institusjonen.
 • Oppsett av eget temadesign i eValg for din organisasjon.
 • Fri bruk av tjenesten for alle brukere ved organisasjonen (alle som har Feide-ID).

 • Opplæring av lokale superbrukere ved oppstart er inkludert (1-3 timers kurs).

 • Tilgang til brukerdokumentasjon og instruksjonsvideoer er inkludert.

 • Tilgang ROS-analyse gjort rundt bruk av eValg ved UiO.

 • Tilgang til eValgs API for uthenting av data.

Prisen inkluderer ikke

 • Ønsket funksjonalitet som krever ekstra utvikling kan bestilles i tillegg, og utføres da iht. gjeldende timepris. Eksempel på dette kan være lokale variasjoner i gjennomføring eller opptelling av valg.
 • Bistand til gjennomføring av valg, eller annen bistand kan bestilles i tillegg, og utføres da iht. gjeldende timepris. Tjenesten er utviklet for å være så brukervennlig og selvbetjent som mulig, slik at bistand til gjennomføring av valg normalt ikke skal være nødvendig.
 • Support til sluttbrukere er ikke inkludert. Slik support håndteres best lokalt av organisasjonene selv.

Kontrakter

Avtaleutkast sendes på forespørsel. Avtaler signeres digitalt med Postens tjeneste for elektroniske signaturer med ID-porten. Avtalemalene er tilgjengelig for gjennomsyn her:

Kjøp uten anbudskonkurranse

eValg kan kjøpes uten anbud ettersom vi ikke er en kommersiell aktør og vi driver med forskningssamarbeid i hele sektoren. Generelt kan man ha sektorsalg av tjenester så lenge det er leveranse av tjenester innenfor staten, og det er kostnadsfordelingsmodeller som ikke innebærer profitt (egenregi innenfor rettssubjektet staten, og derav ikke behov for å konkurranseutsette). 

eValg er definert i kategorien «deling innad i sektoren»

Bestill eValg

Kontakt oss på 

evalg-kontakt@usit.uio.no

for å få tilsendt kontrakter.

USIT tilbyr drift av eValg til UH-sektoren

eValg brukes allerede av: