Kva gjer eg med valresultatet i eValg?

Informasjon om kva du får av eValg etter eit val.

Kva gjev eValg deg?

Etter at du har tald opp i eValg, står du att med:

  1. Valresultatet
  2. Lister over kven som har stemt og ikkje
  3. Oppteljingsprotokollen
  4. Alle stemmesetlane, anonymisert

Punkt 1-3 inkluderast vanlegvis i valet sin valprotokoll.

På sikt er det meininga at valstyret også skal få tilgang til all historikk i eVal på kva som har skjedd med det gitte valet. Dette gjer det meir etterrettelig. Enn så lenge kan du henvende deg til USIT for å få desse detaljane.

Kva gjer eg etter ei opptelling?

Dette gjerast ulikt per valstyre, men døme på ein vanleg prosess er:

  1. Valstyret ser over valresultat og oppteljingsprotokoll.
  2. Lag ein valprotokoll, med relevante detaljar frå valstyret. Legg ved artifaktar, som oppteljingsprotokollen frå eValg, som vedlegg i protokollen.
  3. Skriv ut valprotokollen og få den signert av alle i valstyret.
  4. Skann inn valprotokollen, og send den til arkivering.
  5. Informer kandidatane om valresultatet.
  6. Publiser valresultatet på valet sine nettsider.
Publisert 16. sep. 2019 21:36 - Sist endret 7. sep. 2021 10:59