Begrensninger ved Epay

Epay begrenser seg til å gjelde for betalingsløsninger med VISA- og MasterCard/EuroCard-kort fra utstedere som tilbyr oppgjørsgaranti. Alle innbetalinger blir overført til en av UiOs konti og videre kontert til den aktuelle enhet månedlig. Kortselskapets gebyr er på 2,6 prosent og dette trekkes fra hver innbetaling.

Noen kort tilbyr ikke oppgjørsgaranti, og disse vil følgelig ikke kunne benyttes i Epay. Dette gjelder noen amerikanske Corporate VISA Cards og samtlige amerikanske MasterCards. VISA og MasterCard utstedt i Europa, Asia/Pasific/Syd-Asia, Midtøsten og Afrika godtas.

Epay som betalingsløsning tilbys ikke for aktiviteter om ikke er i regi av UiO.

 

Publisert 4. jan. 2010 12:16