English version of this page

FRITT - Frie tidsskrifter fra UiO

FRITT er ei publiseringsteneste for forskarar og fagmiljø ved UiO som ynsker å starte opp fagfellevurderte Open Access-tidsskrift, eller gjere om allereie eksisterande tidsskrift til Open Access.

Hva er FRITT?

  • FRITT er ei publiseringsteneste som tilbyr verktøy for akademisk publisering, samt administrative verktøy til bruk i fagfellevurdering, redigering mm. FRITT brukar programvaren Open Journal Systems (OJS).
  • Tenesta tilbyr hjelp og rådgjeving om etablering av nye tidsskrift, brukarstøtte til tekniske problem, publiseringsetikk, samt indeksering og registrering i online databaser, for å betre tidsskriftenes innflytelse og gjennomslag.

  • Registrering av permanente identifikatorar (URI-ar) blir også gjort hos oss, og utgiftene blir dekt av UB. Vi brukar den internasjonale standarden, DOI.

  • FRITT tilbyr ikkje støtte til redaksjonelle prosessar, då det vert forventa at tidsskrifta skal handtere dagleg administrasjon av dette sjølv.

Ta i bruk

Ønsker du å starte et fagfellevurdert Open Access-tidsskrift på UiO?

Sjekk om du kan bruke FRITT

Hva er lov å lagre i FRITT?

Hjelp og veiledning

FRITT-tenesta - Tenesta si framside

Kriterier for bruk av FRITT-tenesta - Informasjon om krav og kriterier

Open Journal Systems (OJS) - Offisiell nettstad for OJS

Kontakt

Trenger du hjelp eller har du spørsmål om FRITT?